Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK VAN DE ZENDING DER GEREFORMEERDE KERKEN OVER 1933

Hoofddienst

Hoofddiens t

NAAM DER ZENDENDE KERK Kerk van Rotterdam c. a. Kerk van Utrecht c. a. Kerk van Heeg c. a. Kerk van Amsterdam c. a. Kerk van Middelburg c. a. Kerk van Delft c. a. Kerk van Batavia Kerk van Hoogeveen c. a. Kerk van Appingedam c. a. Kerk van j Nijverdal c. a. ' ZENDINGSVELD POERBOLINGGO (Banjoemas) POERWOREDJO KEBOEMEN (Kedoc) WONOSOBO (Kedoe) JOGJAKARTA MAGELANG SOERAKARTA (of Solo) MAL. KERK BATAVIA M.-SOEMBA O.-SOEMBA W—SOEMBA-West W. -SOEMBA-Oost Aant. zelfst. voorg.1) 10 10 Aantal hulpkrachten A. Inlandsche B. Chin 87 T3 2 11 C U fj 3 §•= 1" 2 )17 33 24 3 46 9 99 2 2 235 17 O C :1 1 man Totaal aantal gedoopten op ultimo verslagjaar A. Inlandsche 1 s 2 B 357 288 242 146 661 192 922 1 69 434 308 252 151 697 185 907 1 79 2878 347 306 356 77 1986 3014 321 317 285 32 286 217 263 105 592 140 719 2 50 2374 275 169 256 102 590 172 573 3 49 2189 283 262 260 29 955! 834 275 269 244 22 810 B. Chineesche 183 169 143 14 115 Totaal aant. lidm. of tot het H. Avondmaal toegelaten op ultimo verslagjaar A. Inl. 311 279 236 146 661 192 922 1 69 281? 347 273 356 77 1053 B. Chin. 379 291 250 151 697 185 907 1 79 2930 321 294 285 32 932 13 14 9 43 40 28 19 12 178 28 6 5 24 31 36 19 13 162 Totaal aantal in dooponderricht op ultimo verslagjaar A. Inl. 71 115 44 15 179 B. Chin. 52 94 42 10 165 62 143 168 1167 175 65 124 29 393 174 72 155 24 425 Totaal aantal reeds gedoopte catech. op ultimo verslagjaar A. Inl. 158 456 403 46 126 431 349 52 1289 491 172 133 12 53 4127 76 41 35 Ï52~ 75 29 23 127 B. Chin. 15 15 126 248 Totaal aantal gedoopten gedurende verslagjaar A. Inlandsche « c i 2 o ö 31 16 57 24 108 26 26 19 7 "78 S o l! I § 18 ; 20 28 17 22 18 95 198 24 32 28 9 93 36 35 8 45 27 89 265 35 53 34 6 128 B. Chineesche 21 27 33 8 49 46 82 1 7 274 32 30 27 6 "95" z ° BS * 17 13 15 Tot. aant.aangen. lidm. ged. verslagjaar 3) A. Inl. B. Ch. B * C , 3 « o 0! > 12.10 — 23 18 20 21 98 86 1210 9 12 21 22

!) d. w. z., die bevoegd zijn tot het bedienen der Sacramenten. — 2 ) één vrouwelijke. — 3 ) d. w. z. tot het Heilig Avondmaal toegelaten.