Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK VAN DE ZENDING DER GEREFORMEERDE KERKEN OVER 1933

Hoofddienst (vervolg)

Hoofddienst (vervolg)

Aantal gemeenten ï3 S M ZondagsM Colportage gedurende verslagjaar Bedrag der collecten. enz. der Inlandsche cn d NAAM VAN DEN s ®.. V -o C C ta « « » 0 >.£• d 8 GemidGemid deld a> ja $ s scholen Aantal christelijke vereenigingen 1 Aantal armenkolonic 2 periodieken vlugschriften Chineesche gemeenteleden ( n guldens) Opbrengst van tuinen andere eigendommen NAAM DER ZENDENDE KERK ZENDINGSVELD DIENAAR DES WOORDS OP 1 JANUARI 1935 met kerker, en eJ Inl. predikanl _ u T3 u « O. « . &5 "c »3 M 8 i? zonder kerkeraad vaste standplaats een Inlandschen h s V a V cn V a> 'h U % deld aantal Kerkgangers aantal Avondmaal gangers Ü > a c ■o u i 5 O •2'3 H 2 6 2 > -a (0 1 c "« d es ffl aantal leerlingen aantal colporteu aantal soorten aantal geregeld verspreide exempl. aantal soorten aantal verspreide vlugschriften aantal verspreide christelijke boeken kerk behoeftigen zending andere doeleinden gemiddelde bijdrage per gemeentelid Kerk van Rotterdam c.a. POERBOLINGGO (Banjoemas) Dr B. J. Esser en Ds J. A. C. Rullmann *) 2 4 7 12 ? ? 12 13 — — 15 *)i 13 4 17.014 3 11.397 5.955 2024.64 579.32 23.40 125.97 1.93 17.91 Kerk van Utrecht c.a. POERWOREDJO Ds A. F. Keuchenius 2 5 10 5 1170 1100 14 13 5 109 6 — 9 1 150 3 6.400 3.120 850.62 419.15 — - 1.25 3.Kerk van ( Heeg c.a. ( KEBOEMEN (Kedoe) WONOSOBO (Kedoe) Ds H. Bergema Ds K. v. Dijk 3 3 8 7 5 625 380 473 200 8 3 9 3 4 1 308 165 12 2 — 4 1 4 2 6.700 1.100 1 3.500 1.000 781 150 475.50 258.54 401.78 114.56 — 1100.37 1.91 1.98 — Kerk van Amsterd. c.a. JOGJAKARTA Ds D. J. B. Allaart en Ds G. J. van Reenen 1 5 20 28 2098 1400 27 23 7 250 10 *1) 17 3 13.150 5 22.900 23.416 4540.22 680.12 202.17 — 2.04 — Kerk van Middelb. c.a. MAGELANG Ds A. Merkelijn (m. v.) 1 1 10 15 801 395 12 11 3 118 6 i 6 3 6.950 1 2.500 4.054 2334.51 294.36 - 826.95 2.88 — Kerk van ; Delft c.a. ) Kerk van Batavia SOERAKARTA( (of SOLO) { MAL. KERK BATAVIA Dr H. A. v. Andel, Ds P. H. van Eijk Ds G. D. Kuiper 2 ) 2 1 8 1 14 63 3 ±2000 ±60 100 ±1700 ±40 65 27 2 5 19 3 17 1 826 2< L) 27 1 - 3 *)i *)i 3 )21 2 1 33.600 1.200 2 1 2 45.963 3.000 20.712 2692.20 308.54 416.58 1404.50 92.29 254.09 101.10 56.82 27.02 189.33 1.29 5.94 3.25 — 12 27 76 131 ±7234 ±5373 110 94 38 1796 82 5 71 20 79.864 18 96.660 58.188 13901.35 4240.47 326.67 2326.46 20.91 Kerk van Hoogev. c.a. M.-SOEMBA Ds P. J. Lambooy — 3 5 12 1020 498 13 14 4 143 7 1 2 750 473 1375.01 333.61 10.— 1.39 Kerk van App.dam c.a. O.-SOEMBA Ds S. J. P. Goossens — 2 6 6 675 453 19 10 2 167 3 — — 2 355 — — — 570.02 64.34 — 149.95 — — Kerk van ( Nijverdal c.a.\ W.-SOEMBA-We.t W.-SOEMB A -Oost Ds W. v. Dijk Ds P. J. Luijendijk — — 10 4 17 8 1251 300 360 67 10 14 3 150 2 — — — — — — — 1070.50 49.87 4 ) — 5 ) 1 — 0.31 — — 5 25 43 3246 1378 42 38 9 460 12 — 1 4 1105 — — 473 3065.40 401.95 — 159.95 —

*) armenhuis, uitgaande van de Javaansche Kerk. — **) bovendien nog een inrichting met een ander doel.-^ !) bovendien Mej. J. L. Stoett, secretaresse van de Zending. — 2 ) bovendien Me). S. J. Bos en Mej. L. Goemaat, beiden Zendingszuster v. d. arbeid onder vrouwen en meisjes. — 3 ) waarvan 1 vrouwelijke. 4 ) in natura. — 5 ) voor kerkbouw in natura en arbeid.