Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 STATISTIEK van de ZENDING DER GEREFORMEERDE KERKEN over 1933 Schooldienst (Inlandsch onderwijs)

NAAM VAN HET ZENDINGSRESSORT EN VAN DE ZENDENDE KERK Volksscholen Standaardscholen Vervolgschole n gesubs. ongesubs. jongens meisjes gesubs. ongesubs. jongens meisjes gesubs. ongesubs. jongens meisjes POERBOLINGGO . 5 364 125 1 78 46 1 ï 72 8 (Kerk van Rotterdam) POERWOREDJO . 6 2 439 146 3 — 330 123 1 2 127 8 (Kerk van Utrecht) KEBOEMEN . 4 2 208 148 2 — 316 116 — 4 79 29 (Kerk van Heeg) WONOSOBO . —■ — — — 1 — 125 40 — — (Kerk van Heeg) JOGJAKARTA 1 ) . 7 9 798 140 3 — 444 133 — 4 104 23 (Kerk van Amsterdam) Gen. Dep. v/d. Zend. 2 ) . — — — — 1 — 131 43 — — — — MAGELANG . 3 — 144 38 2 — 152 42 3 1 177 34 (Kerk van Middelburg) SOERAKARTA 3 ) en 4 ) . 2 2 246 56 21 1 3433 1032 _ — — (Kerk van Delft) BATAVIA — — — — — 1 53 25 — (Kerk van Batavia) 27 15 2199 653 34 2 5062 1600 5 12 559 102 M.-Soemba') O.-Soemba W. - Soemba-West 6 ) W.-Soemba-Oost (Kerken van Hoogeveen, Appingedam en Nijverdal) 15 18 19 9 5 8 2 800 841 1585 629 149 271 344 175 — — — — 1 1 — 85 61 14 9 61 15 3855 939 — — 2 — 146 23

Medische Dienst

PLAATSEN Totaal aantal ziekenhuizen a b c d Totaal aantal artsen abc Totaal aantal Europeesche verpleegsters Totaal aantal Inl. of Chin. verpleegsters Totaal aant. Inl. of Chin. verplegers è U C w <y N .ü "O 3 O -c hulpziekenhuizen. vaste poliklinieken cxcl. a en b leprozeriën Europeesche 1 Inlandsche Chineesche aantal waarvan vroedvrouwen gediplomeerd waarvan vroedvrouwen ongediplomeerd (leerlingen) gediplomeerd 1 ongediplomeerd i (leerlingen) j Poerbolinggo') . Poerwokerto 2 ) . Poerworedjo 3 ) . Keboemen 4 ) W onosobo ®) Jogjakarta 6 ) Magelang ?) Parakan .... Klaten 8 ) .... Soerakarta 9 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *)12 1 3 1 2 6 5 4 16 8 — 1 1 2 2 1 6 1 3 4 1 1 1 1 3 2 3 1 4 1 3 4 1 1 i I i -> 1 1 1 I 3 3 7 3 1 20 3 1 7 22 3 2 1 5 1 3 9 16 12 25 23 15 35 11 1 22 29 11 4 12 16 2 52 4 1 19 32 15 13 26 16 12 42 8 3 23 27 9 18 41 21 2 1 22 3 70 24 189 153 185 Waikaboebak (W.-Soemba) 10) Pajeti (M.-Soemba) u ) Melolo (O.-Soemba) 1 1 5 -1 -1 1 - jeen ge 1 jever s ont' - yangt n - 14 - 3 20 1 1 1 5|-| 1 1 -1 - 1 H 1 3 21 Totaal aantal krachten voor de apotheek, huishouding en administratie S ■a •o Totaal aantal patiënten in verslagjaar Totaal aantal operaties in verslagjaar Totaal aantal verlossingen in verslagjaar Ö o> « u y. o s S a -a -i ^ 1 -9 i a <y a :ü CT S.-? u 1 & 0 u 3 w -3 c a j3 ■s S a -C U "3 c RJ a "3 fl £ 0 ■ 1 9 (0 e S » 3 O G > "5> 3 2 .§ R O O) O O ö <? <u c o> a ■= -e 5 1 ra 01 .? ö fj M O'S ii JO en 5 "ë-s > 1 S a e ~' 9 < « S 0 -a a 3 e B IS 6 a * o a 0 -S2 « * :8 '5 1 & S .ï > z a :i s * 2 l (J M " 1 * B O 2 3 1 1 2 ")1 1 3 7 2 5 2 7 2 3 5 1 326 109 275 198 52 988 74 48 280 294 2085 1467 2306 1411 964 3955 332 708 4966 3367 885 506 1333 797 456 2576 381 249 2458 1778 385 160 127 445 56 2072 64 300 371 18 10 20 1 77 378 IC 4 126 IS 125 339 60 4 71 335 3 0 110 3 43 811 14 75 277 406 63.015 34.430 74.408 70.501 34.393 327.316 25.252 15.926 132.291 111.432 176 94 204 193 96 897 69 44 362 305 8.865 33.095 12.692 7.829 77.181 33.531 68 195 133 103 310 407 11 36 1 2644 21561 11419 3980 504 3132 | 888.964 | — 173.193 — - _ 120 1035 639 80 60 | 10 | 37929 | 104 30.000 — - geen gegevens ontvangen 121 133 1 43 | —| —| —I 3537 | 10 3.000 — - — | 1321 1168 682 1 80 | 60 I 10 | 41466 | 114| 33.000 —

') bovendien 1 gesubs. standaardschool der Javaansche Schoolvereeniging „Sedijo Moelja met 300 leerlingen. — 2 ) Keucheniusschool (normaalschool): J. A. Wiggers, dir.; aantal leerl.: 55 j. en 1 m., welke alle intern zijn. Gemiddeld schoolgeld per 1.1. per maand f 5.— (nominaal). — 3 ) 1 Chr. Holl.-Inl. Kweekschool: Dir. (tot medio 1934) H. J. W. A. Meyerink; Leeraren: H. C. Beekman, D. ]. Bosman, F. Eijgenraam, H. Jonkman, P. de Koomen (m. v.), Dr H. Kroeskamp, W. H. Polet en W. Vermolen (m.v.). Aantal leerl.: 182 j. en 38 m., welke alle intern zijn. Gemiddeld schoolgeld per 1.1. per maand f 10.— voor jongens en f 5.— voor meisjes.— Op 1 Augustus 1934 is deze school met de Holl.-Chin. Kweekschool te Probolinggo (O.-Java) samengevoegd. Zie blz. 121 -- 4 ) Te Pedan (Klaten) is een Christelijke Ambachtsleergang met 34 leerl. Gemiddeld schoolgeld per leerl. per maand f 1.—. 5 ) Te Pajeti is een Normaalschool; Tj. Mobach, dir.: aantal leerl.: 15 j. en 1 m„ waarvan 14 j. intern. — 6 ) Te Karoeni telde de Opl.-school v. Inl. Voorg. 18 leerl., waarvan 13 intern: de dir., Ds L. P. Krijger, ging in 1934 met pensioen. — Hoofd van het jongens- en meisjes-internaat (37 j. en 35 m.): Mej. G. Zigterman. — School-opziener: T. van Dijk.

Zendeling-artsen en Verpleegsters op 1 Januari 1935 *) waarvan 1 kraamkliniek. — **) niet voor den geheelen dag. — **') alleen van poliklinieken niet verbonden aan een ziekenhuis.

1) Arts: J. ]. Miedema, dir.; Zr K. Huisman. 2 ) Arts: A. C. Zwaan, dir.: Zr G. Gazendam. 3 ) Artsen: ]. C. Flach (m. v.) en H. Slettenaar: Zrs H. Nieboer, P. Strijker en M. M. C. Verleur; Mej. I. Haspers, apoth.-ass. 4 ) Artsen: A. H. Vonk, dir. (m.v.), M. W. Peddemors en H. M. van der Vegt (tijd): Zrs H. F. ten Kate, H. C. Muys en G. B. Wiggers. 5 ) Arts: D. Verveen, dir.; Zrs W. C. Rinck en H. M. R. Hangelbroek. 6 ) Artsen: K. P. Groot, dir.: Dr M. G. Muller, C. L. Zwaan en R. Veen (tijd.); Zrs J. Prins. A. ]. Heidema, J. A. M. Muylwijk, J. Bijl en D. Bos; Mej. M. Looyenga (v. d. huish.). 7 ) Arts: Mej. G. J. Dreckmeier, dir.; Zr A. F. van der Waal. 8 ) Artsen: D. Bakker, dir., G. J. Hoekstra en ]. S. Wiersema :Zrs C. van Iperen en H. Grondsma. 9 ) Artsen: D. Verhagen, dir., C. A. van Leersum, en (tijd.) Mej. J. G. Hörchner; Zrs. H. Baarbé, G. Gort en P. van der Kruit; Mej. E. W. Lukkien, apoth.-ass. 10) Arts: ]. Berg; Zr ]. A. Vellenga. U) In het hulp-ziekenhuis alhier werkt als verpleger: Br D. H. Krijger.

Medische Dienst