Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK VAN DEN GEREFORMEERDEN ZENDINGSBOND OVER 1933

Evang eliseerende arbeid

Namen der ressorten en van de daar werkende Zendingsarbeiders op 1 Jan. 1935 Totaal Rantepao *) i D. J. van Dijk Makale: H. Pol (m. V.) 2) Palopot H. C. Heusdens Rongkong 1 H. J.v.Weerden3 m. vr. m. vr. m. vr. m. vr. Aantal Europ. zelfst. voorgangers . . Aant. hulp- $ a) uitsl. voor de gemeente krachten ( b) voor gem. en sch. beide ( ^ volwassenen Totaal aantal ^ ^ n '- i kinderen gedoopte n op s ultimo 1933 I g Chin 7 volwassenen \ 1 kinderen Totaal aantal lidmaten (toe- (A. Inl. gelaten tot het H. Avondmaal) op ultimo 1933 ( B. Chin. Totaal aantal gedoopte Inlandsche catechisanten op ultimo 1933 In doopondericht op i) A. Inlanders ultimo 1933 / B. Chineezen L A Inl ■ volwassenen Aantal in 1933 ) ( kinderen gedoopten ) ( , 1 g CHin volwassenen \ f kinderen In 1933 aangenomen Inl. lidmaten . . 1 5 52 785 498 1 3 616 1 61 473 6 177 154 2 449 411 309 31 314 151 123 1 6 46 1484 529 1 1206 278 8 467 223 1 29 963 464 803 160 68 349 180 29 1 8 18 437 536 1 418 107 474 5 119 115 1 601 530 592 68 448 96 115 2 1 7 15 71 33 29 71 372 16 8 29 37 26 25 37 162 4 9 25 4 26 131 4827 3027 3 3 3998 1 813 3111 11 1379 927 1 2 115 a ( a) met kerkeraad en zelfst. voorg. 5 « \ b) m. kerker, zonder zelfst. voorg. g & < c) zonder kerkeraad met vaste < Ê 1 standpl. van voorg. of evang. ® \ d) overige gemeenten .... Gemiddeld aantal kerkgangers . . . Gemiddeld aantal avondmaalgangers Aantal overleden Christenen in 1933 . Aant. kerkelijk gesloten huwelijken in 1933 Zondagsscholen \ aal f| d " . scholen 0 f aantal leerlingen Aantal christelijke vereenigingen . . . o>( a) colporteurs S\ M . , s aantal 5 1 b) verspr. periodieken j ex per mnd "o / c) aant. ex. van verspr. vlugschriften 0 d) aantal verspreide chr. boeken Bedrag der ( a ) voor de kerk . . . collecten enz. • b * voor hehoeftigen . /. J c) voor andere doeleinden guldens) ^ gem. per. gem.-lid . Opbrengst v. tuinen en andere eigend. 10 11 15 1113 344 31 47 2 220 2 1 3 670 180 4054.29 65.— 140.— 31.52 18 8 2050 806 51 36 5 248 4 2 3 679 260 258 445.81 195.92 7.66 7 4 5 X X 35 22 3 161 1 1 200 56 435 — 60.— 340.— 0.40 2 12 18 56 27 2 4 3 470 50 114.12 20.07 0.17 37 35 38 3219 1177 119 109 10 629 7 3 2019 260 544 4935.10 435.14 500.07 39.18

*) De opgaven ontbreken. — 1) Op dit terrein (te Angin-angin bij Rantepao) werkt ook Dr H. van der Veen. Afgevaardigde Van Het N. B. G. ter Bijbelvertaling. — 2) te Sangalla; wnd: A. Belksma, Zend.-onderw. — 3) te Limbong.—.