Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds P. Groote Pzn, Oranjelaan 10, Hilversum, Tel. 1935, Voorzitter; C. J. A. Bredius, Aerdenh.-duinweg 5, Aerdenhout bij Haarlem, Tel. 26221, Secretaris; Mr L. M. de Jong Schouwenburg, Heerengracht 480, Amsterdam C., Ie Penningmeester; W. F. Sillem, Keizersgracht 683, Amsterdam C„ 2e Penningmeester ; Ds G. Mansvelt, Wittevrouwensingel 69, Utrecht ; Dr W. G. Harrenstein, Sarphatistr. 77 en Mej. O. Heldring, Heerengr.478, beiden: Amsterdam C.; Ds C. J. H. Verweys, Breukelen; Mr E. J. Th. a Th. van der Hoop v. Slochteren, Slochteren (Gr.); Ds Joh. Rauws, Oegstgeest; Ds B. J. C. Rijnders, Ministerpark 6a, Hilversum; G. L. Baron van Boetzelaer, „de Bremhorst", Bilthoven.

c) Het Comité tot steun der Rijnsche Zending in de Bataklanden, opgericht October 1932.

Uitvoerend Comité: J. H. Hemmers, Nieboerweg 244, 's Gravenhage (Postrek. 203472); H. IJdens, Wijttenbachweg 1 a, Oegstgeest (Postrek. 171906); J. N. Munnink, Galileïstr. 139, 's Gravenhage (Postrek. 6104).

Algemeen Comité: DrC. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, de Bilt (U.); Ds W. Breukelaar, Santpoort; Dr H. Colijn, Stadhouderslaan 151, 's Gravenhage; Mr A. v. d. Deure, Bennekom; Dr J. G. Geelkerken, Sophialaan 41, Amsterdam Z.; Ds M. van Grieken, Schiekade 121b, Rotterdam C.; Ds P. Groote, Oranjelaan 10, Hilversum; Dr W. G. Harrenstein, Sarphatistr. 77, Amsterdam C.; A. W. F. Idenburg, Cremerweg 5, 's Gravenhage; Ds H. Janssen, Huygensstr. 3, 's Gravenhage; Dr P. J. Kromsigt, Riouwstraat 5 11 , 's Gravenhage; Prof. Jhr Mr B. C. de Savornin Lohman, Emmalaan 37, Utrecht; Ds P. B. Müller, N ijver dal; Ds Th. Scharten, Wilhelminalaan 31a, Zeist; Prof. Ds J. J. van der Schuit, Kerklaan 45, Apeldoorn; Prof. Dr J. R. Slotemaker de Bruine, Gr. Hoefijzerlaan 48, V/assenaar; J. N. Voorhoeve, Ruychrocklaan 86, 's Gravenhage; Ds H. A. Wiersinga, Cobetstr. 57, Leiden.

Geldmiddelen (tot Oct. 1934): ontvangsten: f 5174.13; uitgaven: f 4855.31, waarvan f 4200.— naar de Bataklanden verzonden.

Zendingsvelden: de Bataklanden (Sumatra) en Nias met Mentawai en Enggano.

Zie voorts de statistieken op de blz. 84—89.

Het Zendingsbureau tracht jaarlijks f 45.000.— voor den arbeid der R.Z. in Ned. Oost-Indië bijeen te brengen. Over 1933 kon f31.600.— worden afgedragen; hierin is begrepen het aandeel in de G. G. C. en het bedrag, dat de onder b genoemde Vereeniging bijeenbracht.

Geldmiddelen: zie het desbetreffend overzicht achterin vóór de adreslijst.