Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Board of Foreign Missions of the Methodist Episcopal Church

Opgericht 1819. Bureau: 150 Fifth Avenue, New York City (U. S. A.).

Bestuur. Voorzitter : Bishop Francis J. McConnell.

Secretarissen : Rev. J. R. Edwards en Rev. R. E. Diffendorfer. Penningmeester: Rev. M. W. Ehnes.

Functionarissen in Nederlandsch Indië: Superintendent, tevens (tijdelijk) secretaris: Rev. A. V. Klaus, Wilhelminastr. 22, Medan (Sumatra). Penningmeester: Rev. R. L. Archer, 5 Fort Canning Road, Singapore, S. S.

Zendingsveld 1 ): Sumatra.

Palembang : Rev. en Mrs H. C. Bower.

Medan : Rev. en Mrs A. V. Klaus; Rev. en Mrs M. T. Gottschall, Miss Freda P. Chadwick; Miss J. E. Redinger (m. v. tot Maart 1935); Rev. en Mrs }. P. Stamer (sinds Febr. 1933 m. v).

Kisaran (Asahan) : Rev. en Mrs R. Alm.

Tebingtinggi (Deli ): Rev. en Mrs E. Ostrom; Miss E. Schwab; Dr en Mrs A. H. Prussner (m. v. tot Juni 1935).

Totaal (in 1933) 5 geordende Zendelingen met hunne echtgenooten en 2 ongehuwde mede-arbeidsters; 31 bijposten met in totaal 24 kerken; 7 geordende Inlandsche en 3 geordende Chineesche Leeraars, 19 Goeroesin djil; 1216 lidmaten; 315 catechisanten; totaal aantal gedoopten 2306; 21 Zondagsscholen met 1093 leerlingen; 28 scholen met 1817 leerlingen.

Geldmiddelen: zie het desbetreffend overzicht achterin vóór de adreslijst.

Voorts zijn de volgende vereenigingen in Nederlandsch Oost-Indië werkzaam:

4. Het Advent Zendingsgenootschap in Nederlandsch Indië.

Dit genootschap is als rechtspersoon erkend bij Gouv. Besluit van 6 Augustus 1929, no 37 en heeft zijn hoofdkwartier te Bandoeng, Naripanweg 63. Zijn arbeidsveld strekt zich over geheel Nederl. Indië uit. Het werkt onder Europeanen, Inlanders en vreemde Oosterlingen. Er zijn in totaal 102 gemeenten, waarin 16 Europeanen, 60 Inlanders en 3 vreemde Oosterlingen als voorgangers arbeiden. Het aantal leden

*) Op 1 Jan. 1928 heeft de A (merikaansche) M(ethodisten )-Z (ending) hare terreinen op Java en Borneo losgelaten en beperkt zich voortaan — wat Ned. Oost-Indië betreft—tot Sumatra. De arbeid op Java werd overgenomen door de N. Z. V.; die op Borneo door de Indische Kerk.