Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dende leden. Onder deze Kerk ressorteeren: van de provincie Oost-Java de residenties Malang, Kediri en Besoeki; de residentie Bali en Lombok; de residentie Timor en Onderhoorigheden.

Dienaar des Woords: Ds F. J. Jonkhof, Welirangstr. 2 (Tel. 98).

Adres van den Kerkeraad: K. Overzet, Scriba, Rampal-boenoel.

Kerkgebouw: Bromostraat 39,

Medan. De ambten zijn ingesteld 12 Mei 1917. Zielental 320 met 154 belijdende leden, waarvan in Medan zelf 190 zielen met 93 belijdende leden. Onder deze Kerk ressorteeren : de gouvernementen Oostkust van Sumatra (Noordwestelijk van de lijn Seriboedolok — Bangoenpoerba — Bandar Klippa en de kustplaatsen ten Z. van Laboean Bilik); Atjeh en Onderhoorigheden; de residentie Riouw en Onderhoorigheden ; voorts ook de Federated Malay States ( Malacca) en de Straits Settlements (Leden, die zich vestigen in Eng.-Indië, China, Japan en de Philippijnen, dienen zich bij de Kerk van Medan te laten inschrijven).

Dienaar des Woords: Ds C. Mak, Residentsweg 14 (Tel. 374).

Door de Geref. Kerk van Medan wordt, in samenwerking met die van Pematang-siantar, zendingsarbeid verricht onder de Javanen ter Oostkust van Sumatra met een goeroe en een colporteur. Goeroe: Raden Samuel Tjakrasoesila, F. Amaroedinstr. 13, Derihanpark, Medan.

De Bataksche gemeente, die onder voogdij van den Kerkeraad staat, wordt bediend door Pandita Josia Hoetabarat. Zij telt ± 500 zielen.

Adres van den Kerkeraad: J. v. Oostrum, Scriba, Demmenieweg 1.

Kerkgebouw: Residentsweg 18.

Palembang. De ambten zijn ingesteld 13 Aug. 1933. Zielental 144 met 83 belijdende leden, waarvan in Palembang zelf 64 zielen met 36 belijdende leden. Tot deze Kerk behooren: Banka en de residenties Benkoelen, Djambi, Lampongsche Districten en Palembang.

Dienaar des Woords : vacant ; Consulent: Ds H. Holtrop, Parapattan 44 (pav.), Batavia C. (Tel. W. 4977).

Adres van den Kerkeraad: H. van de Poll, Scriba.

Pematang-siantar. (Sumatra's Oostkust). De ambten zijn ingesteld 21 September 1930. Zielental 256, waarvan 121 belijdende leden. Onder deze Kerk ressorteeren: het gouvernement Oostkust van Sumatra (voor zoover dit niet ressorteert onder de Kerk van Medan: zie aldaar), en de residenties Tapanoeli en Sumatra's Westkust.

Dienaar des Woords: Ds E. de Jong, Simaritostraat 1.

Adres van den Kerkeraad : J. M. van Zanten, Siantar Dokter Fonds.

Semarang. De ambten zijn ingesteld 27 Augustus 1918. Zielental 482 met 242 belijdende leden, waarvan in Semarang zelf 316 zielen met 150 belijdende leden. Tot deze Kerk worden gerekend de residenties Semarang, Pekalongan en Djapara-Rembang.