Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scholen

Schoolopziener: J. P. Schüngel, Paramaribo, tevens leider der normaalcursussen. — Hoofd en Europ. leerkrachten der Mulo-school: H. Schütz; Mej. A. Groenewegen; Mej. J. Rieffe.

Afdeeling Inwendige Zending

Stadszending te Paramaribo (inclus.: den arbeid in gevangenis, krankzinnigengesticht en 's Lands armeninrichting): J. Frey, Jonkvr. J. W. B sse van Lynden en Mej. J. Waller**.

Kinderhuis te Saron: D. Boon. Zie verder onder IV, blz. 147. Melaatschen-gesticht te Nieuw Bethesda (onder het beheer van het Protest. Lepra-comité te Paramaribo): M. E. Weigel; Verpleegsters: Martha Martin (hoofdzuster); Gertrud Illgen; Hedwig Krüger; Augustine Hantschel. Zie verder onder IV, blz. 146. Centrale Armenzorg te Paramaribo: Jonkvr. J. W. B sse van Lynden. Kolonisatie van werkeloozen aan Leiding Vil: J. Frey. Jeugdcentrale: R. Doth*.

De Zondagsscholen

Volgens de laatste opgaven waren er 15 Zondagsscholen met 57 leerkrachten en 1451 leerlingen.

Zending onder de Boschnegers

Marowijne met Langatabbetje en Granman-Staalkondre : J. Herrenberg** en E. Koorndijk**.

Cottica met Wanhatti : F. Gessel*; wordt van Charlottenburg uit bediend.

Suriname: District I met Ganzee en Koffiekamp : F. C. Gaander*.

District II met Nieuw Aurora, Pokigron, Abenastoon, Goejaba en Botopasi: A. Axwijk**, H. Leerdam**, R. de Graav**, J. Leerdam**.

Saramacca met Kwattahede, Kwakoegron, Nieuw Jakobkondre, Pakapaka, Boschlanden Posoegroenoe: E. Gillard**, H. Krolis**, J. Meiliese**, E. Seca**; H. Zangen (voor medischen arbeid).

Coppename met Kaaimanstoon: M. Elstak**.

B. De Zending onder de Britseh-Indische Immigranten

Het bestuur berust bij eene conferentie van de Europeesche Zendelingen met den Praeses en den Administrateur.

Gemeenten en Zendingsposten s

Paramaribo met Saron, Saramacca-kanaal, Saramacca, Nieuw Nickérie: H. Raillard, J. J. F. Endert, Zr Ruth Henriksen, H. Mahendrapersad**, Th. Lachman (Gangapersad) * *, }. Sewpersad * *, F. Sookram * *.

*) Geordend Inlandsch Voorganger. — **) Inlandsch Hulp-zendeling of Evangelist.