Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alkmaar (Beneden Commewijne) met Meerzorg, Welgelegen, Kroonenburg, Ostage, tevens een Kinderhuis: C. J. van Baaien en Hedwig Jensen; J. Ran Sing**.

Staat van het aantal aangenomen en teruggekeerde immigranten van 1919—1932 uit en naar Nederlandsch Indië en naar 1 ) Britsch-Indië

aangekomen teruggekeerd in uit Ned. I. naar Br.-I. naar Ned. I. 1919 2126 1920 3559 974 338 1921 geene 886 .— 1922 1975 — ,—. 1923 657 ,— 205 1924 1135 38 — 1925 1713 — 1926 1349 80 1927 1724 — — 1928 2323 91 657 1929 837 20 452 1930 522 ,— 607 1931 455 — 667 1932 geene — — !) Uit Britsch-Indië zijn na 1916 geen immigranten meer aangekomen. Op ultimo 1932 waren op de suikeren andere ondernemingen werkzaam 3533 Ned.-Indische immigranten (2237 m. en 1296 vr.) onder contract, en 7906 (4239 m. en 3667 vr.) niet onder contract (vrije arbeiders). Het aantal niet door een overeenkomst verbonden, op de plantages werkende Britsch-Indiërs bedroeg per ultimo 1932: 487 m. en 328 vr. Er waren op de plantages geen BritschIndische immigranten onder contract verbonden.

C. De Zending onder de Javaansche Immigranten

Het bestuur berust bij eene conferentie van de Europeesche Zendelingen met den Praeses en den Administrateur.

Gemeenten en Zendingsposten t

Paramaribo met Combé, Lelydorp, Nieuw Nickérie en vele plantages: K. Maass, Kasan Badjoeri**, Karijo di Medjo** en R. Adisoeparto**.

Leliëndaal (Ben. Commewijne) met Groot-Chatillon, en vele plantages, tevens een Kinderhuis: N. M. Erné, Mej. A. de Vries en Amir**.

* Geordend Inlandsch Voorganger. — ** Inlandsch Hulp-zendeling of Evangelist.

Het adres van alle Zendelingen luidt thans: Evang. Broedergemeente, Postbus 219, Paramaribo, Suriname.