Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Herrnhutter Normaalschool

Sinds 1 November 1927 heeft de Evang. Broedergemeente haar eigen opleidingsschool: „de Herrnhutter Normaalschool".

Leeraren(essen):

Mej. A. Karg (Eng.); V. P. N. Orna (Gesch.); Mej. L. C. Wessels(Fr.); R. B. W. Comvalius (Gesch.); J. P. Schüngel (Bijb. Gesch. en Lezen); J. Scheuermann (Schr.); W. A. Leeuwin (Eng. en Paed.); Mej. J. W. Rieffe (Ned. en Duitsch); L. A. Lauriers (Ned.); A. M. F. Oostburg (Rek.); W. E. Juglall (Kennis der Nat.); H. L. C. Schütz (Paed.); E. M. Plet (Rek.); J. M. G. Themen (Aardr.); R. R. Tjon A Man (Wisk.); A. R. Leeuwin (Duitsch); D. A. M. Plet (Zang); H. W. Dennert (Teek.); Mej. M. Leckie (Gymn.); L. R. Sordam (Wisk.); Mej. Tiendalli (Fr.).

Scholen der African-Methodist-Episcopal Church te Paramaribo

Themen-school: hoofd J. E. Th. Anijs Rankin-school: „ L. J. Smit Allen-school: „ R. A. P. C. O'Ferrall

De Christelijke School, uitgaande van de Vrije Evangelisatie (gemeente van gedoopte Christenen). Hoofd: H. J. Heilbron.

Maatschappij tot bevordering van het Godsdienst-onderwijs onder de Inlandsche bevolking van de Kolonie Suriname

(„Haagsche Maatschappij", opgericht in 1829 )

Doel: geldelijken steun te verleenen aan de Evangelische Broedergemeente voor hare scholen en kinderhuizen in Suriname. Bestuur 5 G. J. Staal, Neptunusstr. 81, Scheveningen, Voorzitter. J van Keulen, Vredelaan 10, Laren (N.-H.), Secretaris. D. J. Baron van Lynden, Koninginnegracht 54, 's Gravenhage, Penn r . D re Jhr T. A. J. van Asch van Wijck- van Vredenburch, Huis ter Heide. Ds W. L. Weiter, Jan van Nassaustraat 16, 's Gravenhage. L. van der Pol, Avenue Concordia 70, Rotterdam O. Mej. M. D. van Hoogstraten, Parklaan 6, Zeist. H. A. van den Hoven van Genderen, van Weelstr. 25b, Rotterdam W. A. de Jong Ezn, Madoerastr. 17, 's Gravenhage. J. Lens, H. van Deventerstr. 45, 's Gravenhage.

Provinciale vertegenwoordiging:

Groningen; Mejuffrouw C. J. Hekman, Heerestr. 19, Groningen; Friesland: G. van der Valk, Franeker;

10