Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39720); Ds H. Stegenga, Simonshaven (Postrek. 43281); R. Burdet, Zuiderhoutlaan 10, Haarlem (Postrek. 19204); Mevr. G. E. BurdetCarrasco, Zuiderhoutlaan 10, Haarlem (Postrek. 139396); Mevr. S. J. S. van der Mersch-de Bie Leuveling Tjeenk, Tramweg 7, Aerdenhout bij Haarlem (Postrek. 53579); Mej. M. C. J. de Meyere, Morschsingel 4, Leiden (Postrek. 24745); Mr C. H. Plug, Jac. Marisplein 2, Hillegersberg (Postrek. 100082).

Mej. M. C. J. de Meyere en de heeren Ds A. J. Splinter, Ds F. A. Visser, Ds S. R. Hermanides, Ds H. Stegenga en Mr C. H. Plug zijn gaarne bereid lezingen mèt of zonder lichtbeelden over Spanje en de evangelisatie aldaar te houden.

Orgaan: „Het Evangelie in Spanje" (2 maal p. j.); ab.-prijs : t 1.50; Red.-en adm.-adres: van Haemstedelaan 15, Aerdenhout.

Geldmiddelen: zie de desbetr. staat achterin vóór de adreslijst.

3. Vereeniging: The Lebanon Hospital for mental diseases

Asfuriyeh near Beirüt, Syria (gesticht door Th. Waldmeier in 1869)

Bureau: Drayton House, Euston Road, London N. W. 1.

Voorzitter van het „General Committee": E. W. G. Masterman, M. D.

Algemeen Secretaresse: Miss Hilda Fox (adres, zie boven: bureau).

Algemeen Secretaresse en Penningmeesteresse voor Nederland'. Douairière H. A. Baronesse Cliflord, Prinsessegracht 11, 's Gravenhage (Tel. 112658).

In het verslagjaar 1933/34 werd in Nederland verzameld door comité's te Amsterdam (secretaresse: Mrs Crone Macfarlane, Beethovenstr. 105: f 56.—; te Rotterdam (secretariaat: de heer en mevr. G. Besselaar, Mathenesserlaan 442): f50.— ; te 's Gravenhage (secretaresse: Douairière H. A. Baronesse Clifford — bovengenoemd): f 33.50 en te Utrecht (secretaresse: vacature): f 23.50; in totaal f 163.—.

Een der gebouwen van het geheele complex heet „Holland House" (gebouwd in 1905, uitgebreid in 1930), vanwege de daarvoor uit Nederland ontvangen gelden.

4. Stichting „Morgenland-zending"

Nederlandsche Afdeeling der „Action Chrétienne en Oriënt"

opgericht in December 1922; gevestigd te Straatsburg.

Zendingsdirector: Dr Paul Berron, Straatsburg.

Overige leden van het Bestuur: Ds Birmele, Prof Kuehm, Mevr. L. Grünewald en J. Studlé, directeur van „Bethesda", allen te Straatsburg; voort Ds Gottsched te Munster en Ds Kraft te Straatsburg.

Dit hoognoodige en uiterst sympathieke werk, ter voorziening in den nood van de vervolgde Armeensche Christenen en voor de zaak van het Evangelie in Syrië, bedoelt: ondersteuning, werkverschaffing (weverij,