Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christenen verzamelde geld tot nu toe steeds aan het Comité voor den Baltischen Ruslandarbeid heeft afgedragen, heeft aan het nieuwe comité, mede namens zijn medewerkers, zijn volle medewerking toegezegd.

Het comité stelt zich in hoofdzaak ten doel de oprichting van plaatselijke steuncomité's te bevorderen en tournée's van sprekers te organiseeren. Van 1 December 1934 af worden alle binnenkomende gelden in een bepaalde verhouding tusschen den Baltischen Ruslandarbeid en het Comité „Licht in 't Oosten" verdeeld.

Bestuur t Prof. Dr F. W. Grosheide, Amsteldijk 85, Amsterdam Z., Voorzitter (aangewezen door den Centraal Bond voor Inw. Zending); Jhr M. C. T. van Lennep, Stadhouderskade 137, Amsterdam Z., (Tel. 26410), Secretaris; G. Streithorst, Buitenveer 56, Weesp, Penningmeester (Postrek. 247372 t. n. v. het Comité); Mevr. E. Barth-van Marle, Bankastr. 44a, 's Gravenhage; Dr W. G. Harrenstein, Sarphatistraat 77, Amsterdam C. ; Ds H. Janssen, Huygensstr. 3, 's Gravenhage; Prof. Dr J. W. Pont, Meentweg 72, Bussum.

Commissie van Advies en Toezicht (door den Centraal Bond voor Inwendige Zending in het leven geroepen)

Mr B. de Gaay Fortman, Joh. Verhulststr. 77, Amsterdam Z. ; Mr G. P. Haspels, Nieuwer Amstel; D. G. J. Baron van Heemstra, Hacquartstr. 16, Amsterdam Z.

D. ZENDING ONDER DE JODEN IN NEDERLAND

De Nederlandsche Vereeniging voor Israël

opgericht 5 November 1861; gevestigd te Amsterdam.

(erkend bij K. B. d.d. 27 Februari 1903, No 11)

Vereenigingsgebouw: Andrieszkade 3, Amsterdam C. (Tel. 54804).

Het doel der vereeniging is: Israël tot Christus te brengen en de Christenen op Israël te wijzen.

Bestuurt W. F. Prentzler, Karpervijver 5a, Zeist, Eerelid;

Ds G. Mansvelt, Wittevrouwensingel 69, Utrecht, Voorzitter; Ds P. J. de Jong, van Breestraat 63, Amsterdam Z., Vice-voorzitter; N. Hobma, van Tuyll van Serooskerkenplein 44, AmsterdamZ., Secretaris; A. Tol, Prinsengracht 588, Amsterdam C. (Postrek. 133446), Penningmeester; C. H. Broekmans, le Helmersstr. 205, Amsterdam W., 2e Penningmeester ; Dr A. I. Kan, Zuidersingel 7, Assen; Ds Joh. Rauws, Leidschestraatweg 13, Oegstgeest ; R. Bets, Zaandijk; Ds W. van Limburgh, van Breestr, 45, Amsterdam Z. ; Dr W. J. de Wilde, Delistr. 43, 's Gravenhage; J. van Reenen, Leidschekade 73, Amsterdam C. en Ds P. v. Vliet, H. de Keyserplein 8, Amsterdam Z.