Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts is er een Da mes-co m i té voor het vervaardigen van kleeren t. b. v. den zendingspost Batavia C, (W.-Java): Mevr. J. de HoestNierstrasz, Menaldum, Presidente; Mevr. de Wed. J. Boersma-Hoogland, Engelschestr. 7, Leeuwarden, Secretaresse ; Mevr. J. E. de Boer-Buttenaar, Marrum, Penningmeesteresse.

Orgaan: „Ons Zendingsblad", verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis verspreid (oplage 2000 ex.). Red.- en adm.-adres:

Werkt voor den zendingspost Batavia C., W.-Java (N.Z.V.), speciaal voor Zendeling A. K. de Groot.

Ontvangsten over 1 Oct. 1933—1 Oct. 1934: f 2400.59V2; uitgaven: f 2191.22 (excl. Pinkster- en November-collecten).

PROVINCIE DRENTE

Afdeeling Meppel en Omstreken van het N. Z. G.

Bestuur: Ds A. C. van Uchelen, Meppel, Voorzitter? Ds H. G. Mooi, Koekange, tijdelijk Secretaris en Penningmeester (Postr. 159190 t. n. v. den Penn. v. d. Afd. Meppel en O. v. h. N. Z. G.); Dr P. W. J. van den Berg, Nijeveen, Afgevaardigde van het Hoofdbestuur.

Orgaan: „Het Swaroe-blaadje"; verschijnt om de 3 maanden en wordt gratis verspreid. Red.-adres: Ds H. G. Mooi, Koekange.

Werkt voor Swaroe, O.-Java (N.Z.G.), speciaal voor Zendeling S. S. de Vries en voor Zendeling J. Wiegers.

Ontvangsten over 1933: f 1160.14, tegen f 1252.36 over 1932, welk bedrag — na aftrek van de kosten van het orgaan — naar „Oegstgeest" werd opgezonden.

PROVINCIE OVERIJSEL

Classicale Zendingsvereeniging in de Classis Zwolle

opgericht 7 Juni 1911

Bestuur: Ds H. Visser, Spoolderpark A 2, Zwolle, Voorzitter; Ds O. S. Cazemier, Dalfsen, Vice-voorzitter ; Ds L. H. W. Theunissen, Lutten a. d. Dedemsvaart, Secretaris; Ds J. J. P. Valeton, Lemele, Vice-secretaris ? H. E. van der Zee, Hoofd Chr. School, Wijhe, Penningmeester (Postrek. 227330 t. n. v. de „Zending Classis Zwolle" te Wijhe); Mr G. Th. W. Baron van Dedem, Heino; Ds A. Hijmans, Nijverdal; B. van Egten, Zwolle.

Orgaan: „Biak en Djoentikebon"; verschijnt 5 maal per jaar. Red.en admin.-adres: Ds L. H. W. Theunissen, Lutten a. d. Dedemsvaart.

Werkt voor Biak, Nieuw Guinee (U. Z. V.) en voor Djoentikebon West-Java (N. Z. V.).

Ontvangsten van 16 Oct. 1933—16 Sept. 1934: f5773.93.