Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. H. Muysson, Henegouwenlaan 106b, Rotterdam C. (J.V.O.); Mevr. A. Stokking-van der Toorren, Z. Amstellaaft 197, Amsterdam Z. (Union); Mevr. L. Visch-Gerritsen, Zaltbommel (NeCf. Verbond v. Chr. Jonge Vrouwen- en Meisjes-ver.); Mevr. A. E. A. Wesselink-van Griethuizen, Parklaan 16, Bloemendaal (Vrouwenbond tot verh. Zed. Bew.); Mevr. H. C. Voorhoeve-ten Bruggencate, Noordsingel 104, Rotterdam (V.A.C.V.).

Mej. C. H. C. Gunning werd benoemd om als secretaresse in Indië werkzaam te zijn. November 1929 heeft zij haar arbeid aangevangen. Zij heeft daar een bestuur gevonden, dat met haar samen de wegen zoekt, om de meisjes en jonge vrouwen in Indië, mede door het vereenigingsleven, de ontwikkeling te geven, die haar later zal doen opgewassen zijn tegen haar taak. Mej. Gunning, die al met verscheidene kringen in Indië contact heeft verkregen, woont: O. Tamarindelaan 162, Batavia C. Haar Bureau is gevestigd: Kebon Sirih 44, Batavia C. Onder haar redactie verschijnt maandelijks „Op Weg", orgaan van de Christen Jonge Vrouwen Federatie in Indië. Abonn.-^mjs: f per jaar.

Commissie voor de Zending in het Nederl. Jongelingsverbond

De commissie stelt zich ten doel, bij de leden van het N. J. V. kennis van en liefde voor de Zending aan te kweeken (door zendingsstudie, zendingsgeschriften, conferenties, week-ends, lezingen en artikelen in de bondsorganen) en directen steun aan den arbeid der Zending te verleenen (door inzameling van gelden door collecten, busjes, giften, enz.). Bestuur: H. Veldman, St Peterlaan 129, Arnhem, Voorzitter;

G. Pels Jzn, Leidschestraatweg 37, Woerden, Secretaris; A. C. van der Henst, van Halewijnlaan 269, Voorburg, Penningmeester (Postrek. 97835 t. n. v. den Penn. der Zendingscommissie te Voorburg); W. Hogeweg, Heemskerckstr. 42, 's Gravenhage, 2e Penningm. ; K. Scharten, Wilhelminalaan 31a, Zeist, Redacteur; H. Duijker 2e Const. Huygensstr. 32, Amsterdam W.; A. Apon, Tidemanstr. 54b, Rotterdam W.;

H. Gordeau, Singel 58, Amsterdam C. (namens het N. J. V.). Ontvangsten over 1933: f 2787.61.

Bonds-zendings-commissie van den Ned. Luth. Jongelingsbond

Bestuur: Ds W. F. ten Rouwelaar, Koestr. 4, Zwolle, Voorzitter; P. H. Bon Jr, Olympiaweg 36", Amsterdam Z., Secretaris; D. F. Delsman, John Franklinstr. 77', Amsterdam W„ Penningm.; C. Pel Jr, Hessenweg 191, de Bilt (Utr.), Adjunct; C. A. van der Berg, Potgieterstr. 4 m , Amsterdam W. (gedelegeerde van het Bondsbestuur).

Berichten van deze commissie worden gepubliceerd in het „Nederl. Luth. Jeugdblad" (orgaan van de Ned. Luth. Jeugdfederatie). Eind-red.: Ds P. Neideck, Euterpestr. 42', Amsterdam Z.

Ontvangsten over 1933: f 121.68.