Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zendingscommissie van de Nederl. Luthersche Jeugdfederatie

Doel: deze commissie is speciaal werkzaam voor de Luthersche Medische Zending. Zij ving haar werk medio Oct. 1934 aan.

Bestuur: Ds W. F. ten Rouwelaar, Koestr. 4, Zwolle, Voorzitter; C. Pel Jr, Hessenweg 191, de Bilt (Utr.), Secretaris? Mevr. C. Schelling-Kerkhoff, Geuzenstr. 78'", West, Penningmeesteresse (Postrek. 13500 t. n. v. het Girokantoor der Gemeente Amsterdam, t. b. v. rek. S. 6589 van Mevr. C. Schelling-Kerkhoff); Ds J. C. Schröder, v. Eeghenstr. 195, Zuid; P. H. Bon, Olympiaweg 36", Zuid; D. F. Delsman, John Franklinstr. 77', West; C. A. van der Berg, Potgieterstr. 4 nI , West; Mej. D. E. de Blank, 2e Atjehstr. 13, Oost; en H. J. Vernes, Boetonstr. 30', Oost; allen te Amsterdam.

Berichten van deze commissie worden gepubliceerd in het „Nederl. Luth. Jeugdblad". Eind-red.: Ds P. Neideck. Euterpestr. 42 ', Amsterdam Z.

Luthersche Kinder-zendingsbond

opgericht 1 October 1912; gevestigd te Amsterdam.

Doel: bij kinderen van 6—15 jaar liefde aan te kweeken voor de Zending en den Heer der Zending, Jezus Christus, door: 1) zendelingen te laten vertellen van hun arbeid; 2) het geven van lichtbeelden-avonden; 3) het vertellen van de Inwendige Zending.

Bestuur: L. F. G. Lemmers, le Helmersstr. 88 boven. Voorzitter; J. A. Meyst, Huidenstr. 18 boven, Secretaris; P. Boendermaker Az., Nassaukade 371 huis. Penningmeester (Gem. giro L. 1886 t. n. v. de Luth. Zendingsbonden); L. C. A. van Zadel Jr, Olympiaweg 30 hs; Mej. J. G. Schenk, Corn. Anthoniszstr. 29 bov.; Mej. G. M. B. van Teeseling, Bilderdijkstr. 7 bov.; Mej. C. W. Duijker, Oetewalerstr. 26 bov.; T. Kos, Willem Beukelsstr. 8 huis; D. Houtkoop, Commelinstr. 56 bov.; allen te Amsterdam.

Afdeelingen: Amsterdam met 522, den Helder met 25, Deventer met 50, Rotterdam met 32, Hoorn met 15, Leeuwarden met 45, Leiden met 30 en Harlingen met 18 leden; totaal 737 leden.

Luthersche Zendingsbond

opgericht 1 Januari 1920; gevestigd te Amsterdam. Eere-voorzitter: Ds C. F. Westermann, Amsterdam.

De leden van den Lutherschen Kinder-zendingsbond worden met hun 15en jaar ingedeeld bij dezen bond, wiens doel en werkwijze dezelfde zijn. Bestuur: zie boven: Luth. Kinder-zendingsbond.

Afdeeling: de afdeeling Amsterdam telt 94 leden.