Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEN DER NEDERLANDSCHE ZENDING OVER 1933

Corporaties voor de afkortingen zie de „opmerking" bij de Alph. Naam- en Adreslijst op blz. 195 Bruto-inkomsten uit Nederland, inclus. legaten en exclus. saldo 1932 1 Regeeringssubsidie in 1933 ontvangen Bijdragen van de Inheemsche bevolking in 1933 (exclusief schoolgelden) ** Totaal der uitgaven, na aftrek van de Regeeringssubs. in 1933 Volledige kosten v.h. geheele werk (inclus. dat gedeelte, waarvoor subsidie wordt genoten v.d. Regeering, b.v. voor school- en med. arbeid) 5 Totaal bedrag der begrooting van uitgaven voor 1935, exclusief regeeringssubsidie 6 OPMERKINGEN NED. OOST-INDIË N. B. G. N. Z. G. N. Z. V. U. Z. V. S. en T. C J. c. . . D. Z. . . L.Z.. . S.Z.. . a van Amsterdam | „ Delft . . ö „ Rotterdam „ Middelburg .. Utrecht . S „ Heeg . . ^ .. Soemba . G. Z. B.. . . Vrije Ev. Gem. Chr. Geref. Kerk Geref. Kerken (H. V.) Rijnsche Zending Bazelsche „ Amerik. Meth. Z. NED. WEST-INDIË Z. Z. G ANDERE LANDEN Egypte Spanje Action Crét. en Oriënt Libanon-hospitaal . . Chi na-Comité . . . b) 277.453.04 189.817.48 217.311.19 50.969.48 31.625.25 29.885.42 15.334.84 16.260.— 53.170.41 7 50.000.— 47.990.98 55.983.73 61.875.— 113.349.22 91.225.96 10.583.87 24.000.7.000.— 40.283.01 23.912.66 nihil m) 95.081.08 11.475.70 11.015.22 24.233.10 163.— 2.189.31 P) 10.343.39 a) 37.038.74 173.937.30 7.000.— ? 54.000.— 8.826.55 64.556.01 75.563.24 7 73.253.50 1.245.— 10.000.— geene ? 27.578.90 303.740.93 19.851.19 8.959.57 8.967.52 36.397.40 1.408.10 800.27 557.45 4.811.26 ; c > 20.834.95 3.623.30 5.870.21 :e) h) 1.800.— 2.021.— 90.996.24 4.721.78 9.722.— k) 5.524.29 26.723.87 319.068.58 213.704.39 239.511.73 53.303.24 40.010.67 42.025.31 22.980.09 7 66.525.36 7 7 57.168.02 75.115.36 73.800.— 116.200.68 116.927.67 10.871.32 28.000.7.000. 121.567.31 105.410.91 141.115.— 13.869.24 12.573.27 r) 23.605.69 a) 7 7 7 90.341.98 7 7 7 7 7 7 7 65.994.57 139.671.37 170.758.79 190.620.59 14.135.10 7 7.000.— 7 132.989.81 120.896.— 444.855.92 309.000.— 183.000.— 258.000.— 68.100.— 45.000.— 7 19.990, 7 *) c) 52.900, 7 q)± 73.000, 7 66.673.42 90.000.— 118.600.— 95.000.— 7 21.000, 8.000.— 7 7 130.705, 14.000, 11.000, n) 31.000, *) bovendien begrooting Petronellahospitaal: f 208.423.—. ( **) volgens de algemeene [statistiek over 1933 a) bovendien voor scholen, enz.? b) hiervan f 10.481.26 uit het buitenland. c) voor Hoofd- en Schooldienst. d) waarvan f 27.795.50 voor Hoofddienst ; f 8486.50 voor Schooldienst en f 30391.42 voor Med. Dienst. e) inclus. f 18.019.43 v. d. Med. D. f) inclus. f 21.806.85 v. d. Med. D. g) voor de verpleegster a. h. Zend.zkhs te Nainggolan. h) op het zendingsterrein. i) waaronder f 2288.60 uitzendingskosten; de schoolarbeid wordt op Samosir geadministreerd. j) alleen voor de scholen, k) waarvan f 83.939.36 voor Sumatra en f 37.627.95 voor Nias. 1) waarvan f 18.412.66 door de Class. ZendingscommissieMer classis Amsterdam ontvangen, m) inclus. f 2000.— ontvangen v. d. Kinder-zend.-vereen. „Egypte", n) d. w. z. voor de Ned. Afdeeling o) hiervan f 951.75 aan contributies en f 1237.56 aan giften, p) exclus. Schooldienst; q) waarvan f 43.200 voor Hoofd-en School-dienst en ± f 30.000.— voor den Med. Dienst.' r) waarvan f 19.744.69 voor het zendingsveld Syrië. Daar wij geen volledige cijfers konden verkrijgen, moesten we van optelling der kolommen afzien.