Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1909. Bielke, H. M. (Z. Z. G. ),van 1909—1921 Z.-L. onder de Javanen (1931) te Leliëndaal (Suriname); tot Febr. 1931 Secr. v. h. Z. Z. G. te Zeist; thans „Praeses" v. h. Kerkbestuur der Ev. Br.-gem. in Suriname te Paramaribo, tevens verbonden aan de Groote Stadskerk en Zuiderkerk aldaar, — en mevr. L. Bielke-Reusch; komen in 1936 m. v. 1932. Bierdrager, J. (U. Z. V.), Z.-arts a. h. Zend.-zkhs te Seroei (Jappen, N.-N. Guinee), •—en mevr. D. Bierdrager-Boesveld; de laatste m. v.: Eusebiusplein 28, Arnhem. 1932. Bigler, W. (Bazel), Z.-L. te Poeroek Tjahoe (Z.-O.-Borneo), via Bandjermasin, — en (1933) mevr. L. Bigler-Jordi. 1927. Bikker, Ds A. (Chr. G. K.), miss. D. d. W. te Mamasa (1934) (W.-M.-Celebes), via Polewali, — en mevr. F. B. BikkerPellikaan. 1930. Blindow, Mej. H. (R. Z.), Hoofd v. d. Meisjesschool teGoenoeng-sitoli (Nias, Sum. Westkust). 1922. Bode, W. A. (N. B. G.), opgeleid voor den dienst der R. Z.; 093O) j n ver b. m. d. oorlog overgegaan in dienst der I. K.; van 1926—1930 theol. Docent a. d. Normaalschool „Koeranga" bij Tomohon (Minahasa); thans in dienst v. h. N. B. G. voor de vertaling v. d. Maleischen Bijbel te Soekaboemi (W.-Java), — en mevr. L. Bode-Diederich. 1927. Boeken Kruger, A. (I. K.), Hulppr. te Kalabahi (Alor), — en (1934) mevr. M. G. Boeken Kruger-Blokhuis. 1921. Boger, F. (U. Z. V.), van 1912—1915 in dienst v. d. Bazelsche (1928) Zending in Kameroen (W.-Afrika); thans Z.-L. te Duma (Halmahera), via Ternate, — en mevr. H. Boger-Breuninger. 1908. Böhl, Zr B. (S. Z.), van 1908—1922 Verpl. a. h. Zend.-zkhs (1932) te B] ora (M.-Java); van 1922—Mrt 1932 Dir e v. h. zhks „Bethesda" te Freudenberg (Duitschland); thans Verpl. a. h. Zend.-zkhs te Blora (M.-Java). 1934. Bohlken, S. (N. Z. G.) t Z.-arts a. h. Zend.-zkhs te Modjowarno (O.-Java), via Modjokerto, — en mevr. J. Bohlken-Oorthuys. 1926. Bokma, Zr L. F. (N. Z. G.), van 1926—1929 Verpl. der N. Z. V. a. h. Zend.-zkhs te Poerwakarta (W.-Java); sedert 1934 Verpl. a. h. Zend.-zkhs te Kabandjahe (Deli, Sum.) 1930. Bonebakker, A. (N. Z. V.), Z.-arts en Dir. a. h. Zend.-zkhs „Immanuël" te Bandoeng (W.-Java), — en mevr. C. C. J. H. Bonebakker-Gunning. 1932. Bonebakker, Mej. A. E. (N.Z. V.), Hoofd v. d. huish. v. h. Zend.-zkhs „Immanuël" te Bandoeng (W.-Java). 1921, Bonzei, J. H. M. van (U.Z. V.), Z.-L. te Djailolo ( Halmahera), (1929) v j a Ternate, — en mevr. H. van Bonzei-Burger. 1930. Boon, D. ( Z. Z. G.), Z.-L., Dir. v. h. Kinderhuis te Saron (Suriname), via Paramaribo ; tevens Voorganger dier gemeente, — en mevr. J. C. Boon-Ketel.