Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1935. Held, G. J. ( N. B. G.), Afgev. ter Bijbelvertaling, bestemd voor Nieuw Guinee, — en mevr. B. H. G. Held-Haan; hopen in 1935 uit te gaan; adres .* Tesselschadestr. 4, Leiden. 1927. Henriksen, Mej. R. (Z.Z.G), van 1927 —1932 Hulpkracht 19341 i. h. Britsch-Indische Kinderhuis te Alkmaar a. d. Commewijne (Suriname); sedert Oct. 1934 Zend e onder de Britsch-Indische vrouwen ; p. a. Evang. Broedergem., Paramaribo ( Suriname). 1925. Hering, F. W. (N. Z. G), van 1925—1927 werkzaam onder de Batakkers te Kabandjahé (Sum. O. k.); thans Z.-L. te Poso (M.-Celebes), — en (1926) mevr. H. Hering-Frickenschmidt. 1930. Herwerden, Ds H. H. van (I. K.), Pred. en plaatsverv. Zendingsleider der I. K. te Amboina, — en mevr. J. van HerwerdenKlooster. 1913. Hes, Mej. J. C. (S. Z.), Onderw es a. d. Holl.-Inl. Zend.-school C9M) te Blora (M.-Java). 1934. Hessberg, Mej. G. (Bazel), Zend.-arts, Leidster v. d. vrouwenen kinderkliniek te Bandjermasin (Z.-O.-Borneo). 1930. Heusdens, H. C. (G. Z. B.), Z.-L. te Palopo ( Z.-M.-Celebes), — en mevr. M. Heusdens-Bastiaans. 1932. Heuschmann, Zr M. (R. Z.), Verpl. a. h. Zend.-zkhs teTaroetoeng (Sumatra). 1930. Hildering, Ds H. A. C. (G. K. in H. V.), tot Febr. '32 voor taalstudie te Amoy (China); Z.-L. onder de Chineezen te Soerabaja (O.-Java), Ketabang Kali 13, — en mevr A. J. Hildering-Punt. 1930. Hoefman, R. (N. Z. G.), Hoofd v. d. Holl.-Inl. School te Poso ( M.-Celebes), — en mevr. G. Hoefman-Tollig. 1931. Hoekstra, G. J. (G. K.), miss. Arts a. h. Dr Scheurer-hosp. v. d. Klatensche Cultuur-mij te Klaten ( M.-Java). 1934. Hofman, Zr L. (N. Z. V.), Verpleegster a. h. Zend.-zkhs „Bajoe Asih" te Poerwakarta (W.-Java). 1934. Hogerwaard, T. ( U. Z. V.), Z.-L., tijd. te Genjem bij Nimboran (O.-N. Guinee), post Hollandia, — en mevr. J. Hogerwaard-Lamme. 1929. Hondius, Mej. M. M. (S. en T. C.), Onderw" a. d. Holl.-Inl. School te Tahoena ( Gr. Sangihe), via Manado. 1927. Hoogstraten, Ds S. A. van (N. Z. G.), Z.-L. onder de Javanen en Secr. v. d. Conf. van Zend. te Soerabaja (O.-Java), Ketabang Kali 13, — en mevr. J. L. M. Th. van Hoogstratenvon Steiger; de eerste komt April 1935 m. v.; de laatste m. v.: Bilthoven, Rubenslaan 16. 1931. Hörchner, Mej. J. G. (G. K.), tijdelijk miss. Arts a. h. Zend.-zkhs te Soerakarta ( M.-Java), Djebres. 1925. Horn, G. (R. Z.), Dir. v. d. Ambachtssch. te Lagoeboti (Su(1933) matra), post Balige, — en (1925) mevr. M. Horn-Hüttig. 1929. Hörsch, Zr M. (Bazel), Verpl. a. h. Zend.-zkhs te Koeala Kapoeas ( Z.-O.-Borneo), via Bandjermasin.