Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1904. Veen, G. van der (S. Z.), Z.-L. en Dir. v. d. Evangelistenschool „Sabda Moelja" te Oengaran (M.-Java), —en mevr. A. van der Veen-von Faber. 1916. Veen, Dr H. van der (N. B. G.), Afgevaardigde ter Bijbel(1933) vertaling te Angin-angin bij Rantepao (Z.-M.-Celebes), via Makassar, postk. Makale, — en mevr. L. van der Veen-Spieth. 1934. Vegt, H. M. van der (G. K.), tijd. miss. Arts, ter vervanging van m. v. zijnde artsen, a. h. Zend.-zkhs te Keboemen en Wonosobo (M.-Java). 1922. Veldhuis, R. (N. Z. G.), Z.-L. te Taripa (Poso, M.-Celebes), (1930) — en (1930) mevr. A. Veldhuis-Bijleveld. 1918. Vellekoop, P. N. (I. K.), van 1918—1929 D. d. W. in dienst v. h. M929) S. en T. C. te Tahoena (Gr. Sangihe); van 1929-Mrt'31 Adm. in dienst v. h. N. Z. G. voor de scholen en Beheerder der zend.kassen, ook v. d. omliggende zend.-terreinen i. d. Minahasa; thans Hulppr. der 1. K. te Wonreli (Kisar, Molukken). 1927. Vellenga, Zr J. A. (G. K.), Verpl. a. h. Zend.-zkhs te Wai(i93-i) kaboebak (W.-Soemba). 1932. Verdoorn, J. H. (N. Z. V.), Zend.-arts a. h. Zend.-zkhs „Immanuël" te Bandoeng (W.-Java). 1919. Verhagen, D. (G. K.), miss. Arts en Dir. a. h. Zend.-zkhs <1933) te Soerakarta (M.-Java), — en mevr. C. Verhagen-Gorzeman. 1931. Verleur, Zr M. M. C. (G. K.), Verpl. a. h. Zend.-zkhs te Poerworedjo (M.-Java). 1921. Vermeulen, A. A. (I. K.), Hulppr., laatstelijk te Langoan (Mina(193 5 ) hasa, N.-Celebes), en wnd-Hulppr. van het ressort Ratahan (Minahasa, N.-Celebes), — en mevr. W. VermeulenZandstra; tot 20 Maart 1935 m. v. te Oosterend (Fr.). 1921. Vermolen, W. (G. K.), Leeraar a. d. Chr. Holl.-Inl. Kweeksch. (1928) te Soerakarta (M.-Java), — en mevr. C. M. VermolenWeeda; m. v.: Kamillestr. 31, 's Gravenhage. 1929. Verveen, D. (G. K.), van 1929—1. 5. '33 miss. Arts a. h. Dr Scheurer-hosp. te Klaten (Java); thans Geneesh.-dir. a. h. Zend.-zkhs te Wonosobo (M.Java), — en mevr. M. VerveenVermeer. 1927. Verwiebe, Dr E. (R. Z. — W.-Duitsche Jongelingsbond), Z.-L., speciaal voor het jeugdwerk te Taroetoeng (Sumatra), — en mevr. M. Verwiebe-Bleckmann; komen in 1935 m. v. 1929. Vessem, Jac. van (I. K.), van 1929—1 Dec. '33 Z.-L. in dienst der U. Z. V. te Leksoela (Boeroe); thans Hulppr. ter beschikking v. d. Pred.-voorz. te Amboina (Molukken), Urimessingstr. 119, — en mevr. B. van Vessem-de Boer. 1924. Vetter, N. (voormalig P. Z. G.), Evangelist, Kasa Evangelica, EITocuyo, Edo, Lara (Venezuela), — en mevr. M. Vetter - van der Goos. 1929. Viering,Mej. E .(R.Z.), Ond M te Lagoeboti (Sumatra), postBalige.