Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1927. Vischer, Dr M. (Bazel), Z.-arts, laatstelijk a. h. Zend.-zkhs te Koeala Kapoeas (Z.-O.-Borneo), via Bandjermasin, — en mevr. B. Vischer-Mylius; tot Sept. '35 m. v.: Sevogelstr. 58, Bazel. 1921. Vonk, A. H. (G. K.), miss. Arts en Dir. v. h. Zend.-zkhs te Keboemen (M.-Java), — en mevr. S. Vonk-van der Poel; m. v.: Utrecht, J. W. Frisostr. 4. 1929. Vos, H. C. W. de (S. Z.), Z.-arts a. h. Zend.-zkhs „Pitoeloengan" te Poerwodadi-Grobogan (M.-Java). 1920. Voullaire, M. (Z. Z. G.), Z.-L. a. d. Groote Stadskerk te Paramaribo, tevens Leider v. d. Evangelisten-cursus, — en mevr. L. Voullaire-Croeger. 1925. Vrcede, Dr E. A. A. de (I. K.), Pred. en Zendingsleider der I. K. te Manado (Minahasa, N.-Celebes),—en (1934) mevr. L. C. de Vreede-Varekamp, van 1931 —1934 Ond" a. d. Chr. Meisjesschool te Tomohon (Minahasa). 1934. Vries, Mej. A. de (Z. Z. G), Hulpkracht in het Tehuis voor Javaansche kinderen te Leliëndaal (Suriname). 1934. Vries, Zr A. C. de (N. Z. G.), Verpl. a. h. Zend.-zkhs te Modjowarno (O.-Java), via Modjokerto. 1934. Vries, Zr D. J. de (N. Z. G.), tijd. Verpl. a. h. Zend.-zhhs „Soekoen" te Malang (O.-Java). 1898. Vries, S. S. de (N.Z. G.), Z.-L. te Swaroe-Noord (O.-Java), (1929) v j a Malang, — en mevr. C. C. de Vries-Kruyt. 1921. Vuurmans, H. (N. Z. G.), van 1921 —1930 Z.-L. te Goenoeng (1929) Mariah (Deli, Sumatra's O. k.); thans Z.-L., Secr. v. d. Conf. v. Zend., Dir. v. d. Leprozerie „Laoe si Momo" (Deli, Sumatra's O.k.), post Kabandjahé, — en mevr. T. L. Vuurmansvan Goudoever. 1932. Waal, Zr A. F. van de (G. K.), Hoofdverpl. a. h. Zend.-zkhs te Magelang (M.-Java). 1931. Wagner, H. (R. Z.), Z.-L. te Sioban op Pora (Mentawai-eil., Sum. W.k.), via Padang, — en (1932) mevr. E. Wagner-Michel. 1920. Wagner, Dr W. (R. Z.). Z.-arts a. h. Zend.-zkhs te Balige (1934) (Sumatra), — en (1930) mevr. M. Wagner-Hoffman, die van 1928—1930 Onderw ra in dienst der R. Z. op Sumatra was. 1931. Wallen, B. van der (I. K.). Hulppr. te Fak-Fak (W.-N. Guinee), — en mevr. H. J. van der Wallen-Overvliet. 1930. Walter, L. (Bazel), Z.-L. te Nangaboelik (Kotawaringin, Z.-O.Borneo), via Bandjermasin, *— en (1932) mevr. E. Walter-König. 1927. Weerden, H. ). van (G. Z. B.), Z .-L. te Limbong in Rongkong (Masamba, Z.-M.-Celebes), via Palopo; komt in 1935 m.v. 1913. Weg, J. van de (N.Z. V.), Z.-L. te Djoentikebon (W.-Java). (t934> v j a Indramajoe, — en mevr. H. van de Weg-Engelsman. 1908. Weigel, E. M. (Z. Z. G.), Z.-L. en Dir. van de Melaatschen(193°) inrichting „Nieuw Bethesda"; p. a. Ev. Broedergemeente, Paramaribo (Suriname), — en mevr. M. Weigel-Brauhardt.