Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1911. Broek-Wessclo, Mevr. J. ten (S. en T. C.), Wed. van Z.-L. G. ten Broek ("}" 3.12.'18) van Talengen (Gr. Sangihe); thans: Oranjelaan 1, Harderwijk. 1894. Brouwer, J. G. (L. d. H.), Lt-kol., van 1894—1906 pionier op Java; van 1906—1918 in Nederland; van 1918 —1921 in China; van 1921 —1927 Hoofd der Kweekschool in Ned. en van 1927—Nov. 1931 Veldsecr. in Ned.; thans: rustend te Bandoeng (W.-Java), 2e Litsonlaan 16. 1921. Brugghen, Zr A. E. P. van der (N. Z. V.), van 1921—Oct. 1930 Verpl. a. h. Zend.-zkhs „Immanuël" te Bandoeng (W.- Java); thans: Av. Longchamps 255, Brussel (België). 1921. Brugghen, Mej. C. M. van der (N. Z. V.), van 1921 •—1930 Hfd v.d. huish. v.h. Zend.-zkhs „Immanuël" te Bandoeng (W.Java); thans werkzaam onder Moh. vrouwen en meisjes te Bandoeng (W.-Java), Pasirkaliki 2. 1925. Brummelkamp, R. (G. K.), van 1925—1930 miss. Arts a. h. Zend.-zkhs te Keboemen (M.-Java); daarna Assistent van Prof. Lesk a. d. Med. Hoogeschool, Meester Cornelis (W.-Java); thans Geneesh. a. d. Psych.-Neur. kliniek, Valeriusplein 9, A'dam Z., — en mevr. J. G. Brummelkamp-Verhoefi. 1892. Bruyn-Landwehr, Mevr. H. W. de (G. K.), Wed. v. DsC.de Bruyn IJzn (•}• 20.9.'32), van 1892 —1927 miss. D. d. W. te Kambaniroe (Soemba); thans: Mauritslaan 5, Oegstgeest. 1922. Burkhardt, W. (Z. Z. G.), van 1922 —1931 Z.-L. te Paramaribo (Suriname); thans: „Missionsvertreter" te Cannstadt bij Stuttgart (Duitschland), — en mevr. L. Burkhardt-Peucker. 1918. Bijlefeld-van Dijk, Mevr. J. (U.Z. V.), Wed. van J. Bijlefeld ("j" 24.6.1934), van 1918—1931 Hoofd v.d. Ambachtsschool en sedert 22.11.1931 Z.-L. v. h. eiland Morotai en Leider v. d. Wari-klapper-onderneming te Tobelo (Halmahera); thans: v. Hamelstr. 17, Groningen. 1912. Cate, H. J. ten (I.K.), 1912—1923 Hulppr., laatstelijk te Koemelemboeai(Minahasa); thans : le Helmersstr. 100, A'dam W. 1920. Clevering, Zr H. (G. K.), van 1920—1926 Verpl. a. h. Zend.zkhs te Pajeti (Soemba); wegens ziekte gerepatrieerd; thans: 2e Dorpsstr. 35 bov., Zeist. 1932. *Cohen, P. W., van 1914—1932 in dienst van het Leger des Heils in Nederland; laatstelijk in den rang van staf-kapitein; van 1932—1.4.1935 Zend. van wege de Ned. Vereen, voor Israël te Amsterdam ; thans weder in dienst van het L. d. H. in Nederland, — en mevr. J. Cohen-Helder. 1909 * Colenbrander, Ds J. F. (G. K.), van 1909—1929 miss. D. d. W. te Melolo (Soemba); sedert 16.6/29 Pred. v. d. Geref.Kerk van Vriezenveen, — en mevr. J. C. Colenbrander-Boswijk.