Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1909. * Cornet, S. P. (N.Z.G.), van 1909—1920 Z.-L. op O.-Java; thans Pred. bij de Belgische Zendingskerk, Stuiverstraat 102, Ostende (België), — en mevr. A. Cornet-Kruyt. 1916. * Crommelin, D. (N.Z.G.), van 1906—1919 Z.-L. te Modjowarno (O.-Java); van 1919—1926 Zendingsconsul te Batavia (W.Java); sinds 1.11.1927 Z.-dir. der Samenw. Corp., Spiegelenburglaan 8, Aerdenhout, — en mevr. H. A. Crommelin-Niehans. 1913. Dingstee, Zr A. M. van (S.Z.), van 1913—1928 Verpl. a. h. Zend.-zkhs te Oengaran (M.-Java.); thans: Hoofdstr. 94, Rijsenburg bij Driebergen. 1922. Doxie, J. R. (I.K.), van 1913—1916 in dienst v. d. Bazelsche Zending in Kameroen (W.-Afrika); van 1922—1930 Hulppr., laatstelijk te Saparoea (Ambonsche eil.); sinds Aug. 1930 Pred. bij de Badensche Landeskirche te Wollbach, Bezirk Lörrach (Baden), — en mevr H. G. Doxie-Pruis. 1890. Drost, H. (N. Z. V.), van 1890—1892 Z.-L. te Meester Cornelis (W.-Java); daarna tot 1914 Godsd.-leeraar te Gombong en Tjimahi (W.-Java); thans: Kwakkenbergweg 292, Nijmegen, — en mevr. E. M. Drost-van Dolder. 1915. Dubbeldam, W., van 1915—1918 Zend. in dienst v. d. AfricaInland Mission o. d. Elgeyo- en Kamasia-stammen (BritschO.-Afrika); van 1918—1929 in dienst v. d. Plymouth Brethern in Natal (Pondoland) en Kaapkolonie (Z.-Afrika); thans: Voorg. der Gem. van Gedoopte Chr. te Hengelo (O.), Schalkburgerstr. 17, — en (1924) mevr. E. H. Dubbeldam-Onstein. 1927. Dürr, H. (Bazel), van 1927—1932 Dir. v. d. Normaalcursus te Bandjermasin (Z.-O.-Borneo); thans: theol. student a. h. Seminar Muristalden, Bern (Schweiz), Muristr. 8a, — en (1928) mevr. L. Dürr-Fankhauser. 1909. Duyverman, J. H. (I.K.), van 1909—1930 Hulppr., laatstelijk van Amboina (speciaal v. d. Opleidingsschool); thans : Molenstr. 32, Bennekom. 1908. *Dijk, A. van (N.Z.V.), van 1908—1919 Z.-L. te Tjigelam en Tjiandjoer op W.-Java; thans: Vertegenw. der Samenw. Zendingscorporaties, L. de Keylaan 11, Heemstede, — en mevr. N. van Dijk-van Gijn. 1919. Eckenhausen, DsK.G. (I.K.).van 1919—1927 Hulppr.,laatstelijk van Wonreli op Kisar; thans: Pred. bij de I. K. te Koetaradja (Sumatra), — en mevr. C. F. Eckenhausen-van Duyn. 1913. Eelen, H. G. van (N.Z.G.), van 1913—1914 Z.-L. te Korowalelo (M.-Celebes); van 1918—1930 Dir. v. d. Melaatschenkolonie „Laoe si Momo" (Deli, Sumatra); studeert thans medicijnen te Leiden, Vondelweg 10, — en mevr C. M. van Eelen-Ridderhof. 1900. * Eggink, H. J. (J. C.), van 1900—1931 Z.-L., laatstelijk te Padang-sidimpoean(Sum. W. k.); thans: Emmalaan 1, Oegstgeest, — en mevr. W. Eggink-van Dijl.