Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1904. Wielenga, Ds D. K. (G.K.), van 1904—1922 miss. D. d. W. te Pajeti (Soemba); van 1922—1931 Pred. v. d. Geref. Kerken van Ijlst en Diemen; thans: emeritus, Maasstraat 91 m , Amsterdam Z., — en mevr. M. A. Wielenga-Telder. 1913. Wieske, H. (R.Z.), van 1913-1930 Hoofd v. d. Holl.-Inl. School te Naroemonda (Sumatra); thans: Baarn, Tromplaan 8, — en mevr. C. Wieske- Bakker. 1907. Wille, Dr W. A. (L.d.H.), Lt-kolonel, van 1907—1914 Leider v. een oogkliniek te Semarang; van 1915—1931 Geneesh.dir. v. h. W. Booth-ooglijders-zkhs te Semarang (M.-Java); thans: part. oogarts aldaar, — en mevr. E. H. B. E. Wille-Erle. 1921. Witt, Mej. H. (N.Z.G.), van 1921 — 1930 Hfd d. huish. v.h. Intern, der Chr. Meisjessch. te Tomohon (Minahasa, N.Celebes); thans verbonden a.h. Kinderhuis te Soekaboemi (Java). 1915. Woensdregt-Hoornweg, Mevr. E. (N.Z.G.), Wed. van Jac. Woensdregt (•}• 22.6. '28), Z.-L.van Bomba (Poso, M.-Celebes); thans: Zuidwal 40, 's Gravenhage. 1914. Wijnekes, Zr P. (N.Z.G.), van 1914—1932 Verpl. a. h. Zend.zkhste Sibolangit (Sum. O. k.); thans: Hopakker 9bis, Utr. 1888. Wijngaarden-Guittart, Mevr. D. (N.Z.G.), Wed. van J. K. Wijngaarden (•}• 21.9.'94) Z.-L.van Deli (Sumatra): thans: p. a. P. Guittart, Noordsingel 53a, Rotterdam C. 1895. Wijnveldt-Mooy, Mevr. J. (Ermelosche Zend.-ver.), Wed. van J. J. Wijnveldt (f 12.8.'98) Z.-L. van Sawahloento (Sum.); thans: Wilhelminalaan A.c. 254, Ermelo. 1909. *IJdens, H. (R.Z.), van 1909—1928 Hoofd der Holl.-Inl.School te Taroetoeng; van 1928 —1930 Onderw. a. d. Chr. Muloschool te Taroetoeng (Sum.); thans: Oegstgeest, Wijttenbachweg 2, — en (1911) mevr. A. R. IJdens-Grün. 1903. Zimmermann, Ph. (Bazel), van 1903—1924 in dienst der R. Z.; van 1924—1928 Dir. v. d. Normaalleergang te Bandjermasin (Z.-O.-Borneo); thans: „Reiseprediger" van de Bazelsche Zending in Baden te Karlsruhe (Duitschland), Boeckstr. 36, — en (1920) mevr. D. Zimmermann-Hegner. 1887. Zuidema-ter Maat, Mevr. J. (G.K.), Wed. v. J. G. Zuidema ("j" 10. 8. 1932), van 1887—1924 theol. Docent a. d. Keucheniusschool te Jogjakarta (M.-Java); thans: Bromostr. 41, Malang. 1900. Zwaan, Ds C. (G.K.), van 1900—1921 miss. D. d. W. te Jogjakarta (Java); thans: Prof. Lorentzlaan 2b, Zeist, — en mevr. C. Zwaan-Adriaanse. 1908. * Zwaan, W. J. A. (S.enT.C.), van 1908-1 Mrt 1933 D.d.W„ laatstelijk te Tamako (Gr. Sangihe); thans: Louise de Colignyplein 12, Zeist, — en mevr. F. C. Zwaan-Kroes. 1919. Zijlstra, Ds P. (G.Z.B.), van 1919—1931 Z.-L., laatstelijk te Sangalla (Z.-M.-Celebes); thans: Ned. Herv. Pred. te Noordeloos, — en mevr. A. Zijlstra-van der Wolf.