Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. D. ZENDING ONDER DE JODEN IN NEDERLAND 152-154 Nederlandsche Vereeniging voor Israël .... 152 „Elim" .......... 153 Zending van de Ger. Kerken in Ned. onder de Joden . 154 E. ZENDING ONDER CHINEEZEN EN ANDERE OOSTERLINGEN IN NEDERLAND 154-155 Comité voor christelijk en sociaal werk onder de Chineezen 154 Zending onder Oosterlingen en Chineezen in Nederland 155 F. BINNENLANDSCHE ACTIE EN PROPAGANDA 156 I. Landelijke organisaties 156—165 Lyndensche Fonds voor Kerk en Zending . . . 156 Hemmensche Fonds van Lynden van Hogendorp . . 156 Hemmensche Zendingsstichting ...... 156 Zendingsbureau van de Gereformeerde Kerken . . 157 Georganiseerde Guldens-collecte (G. G. C.) . . . 158 „Hervormingsfonds — Pembaroean" . . . . 160 Vereeniging „S. I. M. A. V. I." (steun in medische aangelegenheden voor inheemschen) . . . . 160 Vereeniging voor Gemeenschappelijke Zending van de Vrije Evang. Gem. in Nederland (Samosir-zending) . 161 Vereeniging „Dr Scheurer's Hospitaal" .... 162 Vereeniging „Medische Zending" tot steun van de ziekenhuizen te Poerbolinggo en Poerwokerto . . . 162 Vereeniging „Soemba Hospitaal" . . . . . 162 Christelijk Comité voor Indië met Informatie-bureau . 163 Centraal Bureau voor informatie voor de uitzending van chr. onderwijzers naar Indië 164 Chr. Militairen-bond voor Oost- en West-lndië . . 164 Vereen. „Centr. Comité voor Zendingssteun in natura" 165 Vereeniging tot uitrusting van Zendelingen van het Nederlandsch Zendelinggenootschap 165 II. Classicale, Gewestelijke en Plaatselijke Zendingsvereenigingen Groningen (blz. 166v.), Friesland (blz. 167v.), Drente (blz. 170), Overijsel (blz. 170v.), Gelderland (blz. 172v.), Utrecht (blz. 174), N.-Holland (blz. 175v.), Z.-Holland (blz. 177v.), Zeeland (blz. 179v.), N.-Brabant (blz. 180) en Limburg (blz. 180) . . 166—180 III. Vereenigingen voor Zendingsfeesten . . . 181 — 182