Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 6. Juni 1918.

Lidmaatschap van de Hulpvereeniging „het Penningske": 1 cent per week.

(Vermindering; bij getallen).

HEI r PENNINGSKE.

MAANDBLAADJE, jitgaande van de samenwerkende Zendings-Vereenigingen.

De Zendingsschool te Calioub, Egypte.

Nog eens tijding van het Weeshuis in Calioub.

We herinneren ons ongetwijfeld hoe de Heer Pennings, Directeur van het Weeshuis in Calioub, Egypte, ons vorig jaar een en ander omtrent zijne inrichting mededeelde, met belofte er later meer van te zullen vertellen. Deze belofte heeft de Heer Pennings nu gehouden ; zijn onderhoudend schrijven laten wij hier volgen.

Geliefde Vrienden,

Ik stel U voor, om een poosje onze gast te zijn, dan zal ik U in de gelegenheid

stellen eens te zien, hoe we hier onze dagen doorbrengen.

Laat me U allereerst mogen zeggen, dat de Weeshuisbewoners geen langslapers zijn, maar van vroeg opstaan houden, denkende aan het Hollandsche spreekwoord: „de morgenstond heeft goud in den mond." We laten U natuurlijk vrij, van onzen regel af te wijken, indien ge een langere nachtrust begeert na uw vermoeiende reis.

Het is winter, de dagen zijn kort en koud. Daarom gaat de bel, die tot opstaan maant sinds November om kwart voor zes. In den zomer is het om vijf uur, dan wordt

Sluiten