Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAGBOEKEN, BRIEVEN EN VERSLAGEN UIT DE ZENDINC.

De Zending in Posso, gedurende 1906,

door Ph. H. C. HOFMAN.

Een der groote bezwaren, waarop de zending in Posso stuit, is het zeer verspreid wonen der lieden. Ik ken maar één dorp in de geheele Possostreek, dat het tot 13 huizen brengt. De overige tellen 2 tot 10 huizen. Dat men zes uur marcheert zonder een dorp te passeeren is lang geen zeldzaamheid. En waren dan de huizen een groot deel van he. jaar maar niet onbewoond!

llegel is, dat de meeste Toradja's verspreid in hunne tuinhutten wonen. Alleen bij feesten en vergaderingen komen ze gedurende eenige dagen samen in het moederdorp.

Dit verspreid wonen vindt voor een goed deel zijn oorzaak in den landbouw : men wil gaarne midden in zijn tuin zijn om te waken, dal de karbouwen en de wilde varkens de omheining niet vernielen en de rijst of mais vertrappen.

Maar er is nog een andere reden voor dat afgezonderd wonen. De Toradja is communist en 't communisme kweekt — hier althans — egoisme, want 't is niet op liefde gegrond. Heeft een der dorpsbewoners bijv. het geluk gehad een hert te strikken, dan komen alle geburen opdagen en vragen hun „deel." En de gelukkige durft niet weigeren. Maar 'k behoef niet te zeggen, dat het blijmoedig geven hier verre is.