Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne eerste ervaringen in Posso, in 1904,

door Ph . H. C. HOFMAN.

God is goed ! dat gevoel ik levendig terugziende op het eerste jaar, dat ik met mijne vrouw hier te Posso in ons werk mocht doorbrengen. Hij heeft boven bidden en denken aan ons welgedaan!

Na een voorspoedige reis werden we te Posso op zoo hartelijke wijze verwelkomd door Pr. Alb. G. Kruyt en den Heer A. J. N. Engelenberg, thans Assistent-resident te Donggala.

Tijdens de inrichting van ons huis waren we de gasten van onzen medearbeider, hetgeen er zeer zeker veel toe heeft bijgedragen, dat we ons weldra thuis gevoelden in de ons zoo geheel nieuwe omgeving.

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat dit geheele jaar een léérjaar voor mij is geweest. Ik bedoel dit nu niet in dien algemeenen zin, waarin de uitnemendsten onder ons zendelingen het uitgesproken hebben, dat namelijk het geheele leven van den zendeling één leerschool is. Neen, ik heb hier meer liet oog op de directe voorbereiding voor mijue taak. Hoe zal men ooit bekwaam timmerman kunnen worden, als men niet eerst krullenjongen is geweest? Dit jaar nu beschouw ik geheel als een deel van die krullenjongensperiode. Ik maakte daarom, evenals mijne vrouw, dankbaar gebruik van de lessen van Br. Kruijt, die hij ons dagelijks gedurende twee uur gaf in de landstaal, het Bare'e.

Om deze taalstudie zoo mogelijk aan de praktijk dienstbaar te maken, werd het onderwijs in tweeën gesplist. Voor het vertalen van het Bare'e in het Hollandsch werd gebruik