Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286

HOTEL-, CAFÉ - RESTAURANT „T UBANTI A"

ENSCHEDÉ - Markt 13-14 - Tel. 1330

Meest moderne zaak van Twenthe. Uw keuken DE DIRECTIE

Van Bijleveld.

Tavebrello.

Constant Feith.

Ziehier, drie namen in één persoon vereenigd.

Van Bijleveld. Zoo heette Constant Feith (zooals hij in de wandeling' genoemd wordt, ter onderscheiding' van zijn broers Kees en Jan), toen hij in 1902 als linksbinnen voor het Leidsche Ajax speelde.

Wie wist dat? Wie weet dat nog? Schrijver dezer regelen heeft 't nooit geweten totdat op een mooien herfst morgen de voormalige „Van Bijleveld" in een onderhoud ons dit geheim onthulde.

Hij was in dat jaar op de kostschool Noorthey te Voorschoten en de directeur had zijn leerlingen verboden op Zondag te voetballen. Maar de listen-eens voetballers waren destijds vele. Daartegen was niets bestand, dus ook niet een verbod van een kostschooldirecteur. En onder dien naam heeft Constant Feith dat heele seizoen in de thuiswedstrijden van het, toen bijzonder sterke Ajax meegespeeld. Slechts in één uitwedstrijd kwam hij uit en dat was tegen .... H.V.V.

In deze vereeniging heeft hij op 10-jarigen leeftijd zijn eerste schreden op het voetbalpad gezet. Dat was nog in den tijd, toen op de Maliebaan g'espeeld mocht worden. Dat was een tijd van zorgeloosheid, van voetbaljolijt, waarop iedere veteraan nog met het grootste genoegen terug ziet.

Feith speelde toen o.a. met John en Dolf Heyning en Dolf Kessler, namen, die bij het tegenwoordige geslacht misschien onbekend zijn, maar die bij de ouderen nog voortleven als voetbalsterren van de eerste grootte. —□—

„In 1903", aldus vertelde Constant Feith ons verder, „speelde ik in H.V. V. onder den naam van Tavebrello."

„Vertelt U mij eens" — zoo vielen wij hem in de rede — „wat is dat voor een naam ? Daar zijn we nooit achtergekomen."

mtefviewT

Een onderhoud met Jhr. Mr. C. W. Feith

Uit den tijd van Tavebrello. — Constant Feith over den wedstrijd Nederland— Uruguay. — Freeze geen middenvoor en Buitenweg geen binnenspeler — Massy een athletiekclown, maar geen spil. — Het spelpeil lager dan zes jaar geleden.

1. D. STRUYS & ZOON

PRINSENGRACHT 837 Tel. 37906 - AMSTERDAM

Begrafenissen

Crematie

Transporten

„Tavebrello".

En met een glimlach, waarin als 't ware verborgen lag „wat heb ik ze toch allemaal te pakken gehad", kwam er heel eenvoudig uit: Voetballer.

We lachten toen allebei hartelijk, We herinneren ons nog als den dag van gisteren dat, toen we dien naam voor 't eerst lazen, we aan den een of anderen geïmporteerden „kei" dachten. Want schreef men toen niet, dat die geweldige Tavebrello van H.V.V. iederen Zondag een stuk of wat doelpunten maakte? „De kleine Tavebrello dreef, of zigzagde, door de verdediging heen, een knal, en de bal zat." Hoeveel doelverdedigers heeft hij niet de stuipen op het lijf gejaagd met zijn ontzettend en bijna steeds onfeilbaar schot!

Tavebrello!

Voetballer!

Hetzij als middenvoor, hetzij als linksbinnen, hij was steeds de schrik van iederen verdediger en deed immer de handen van een doelman tintelen wanneer dezen den bal kon houden. Twee jaren heeft hij onder dien naam gespeeld. Eh als we

nem vragen wie dien naam bedacht heeft, dan zegt hij zeer bescheiden: ik weet het niet meer, ik geloof een vriend van mij.

Na dien tijd kwam hij onder eigen naam uit. De kostschooldirecteur was het geheim te weten gekomen en had, zooals de man meende, dat zijn plicht was, een vaderlijke vermaning uitgedeeld.

Hoewel doelpunten Constant Feith voor zijn vereeniging wel gemaakt heeft, is onbekend. Maar dat het er vele zijn geweest, is zeker. Anders was H.V.V. niet zoo dikwijls kampioen geworden.

Later ging hij linksachter spelen, totdat het noodlot ook hem te pakken kreeg, evenals zooveel andere voetbalgrootheden, en hij in 1920 in een wedstrijd tegen H.B.S. door zijn knie zakte. Toen zaten er zoowat een slordige 300 wedstrijden op en hij liet een staat van dienst achter, zooals wellicht geen ander heeft gehad, of ooit zal krijgen. Twee jaren later vertrok hij naar Indië, waar hij een positie bij de Rechterlijke Macht bekleedde, om, na zes jaren in de tropen vertoefd te hebben, dit jaar met verlof terug te keeren en het volgende jaar weer daarheen te gaan.

Natuurlijk heeft hij ook eenige malen deel uitgemaakt van het Nederlandsch elftal, voornamelijk tegen de Belgen en éénmaal tegen de Corinthians.

—□—

„En" — zoo vroegen wij hem — „wat is nu Uw meening over het Nederlandsche voetbal?"

„Daar ben ik niet erg enthousiast

Heerenkleeding koopen,

is iets mar vele Heeren mie inloopen,

want in het dragen

wil menig kleedingstuk niet behagen,

maar dat is zeker en gewis

L0ND0N HOUSE het beste is.

Spnclaal huls op hat gebied van uitsluitend la klas Engalscha gemaakte Heerenkleeding

Laan van Meerdervoorl hoek v. Diemenstraat - Den Haag Telefoon 30812 Geen filialen

Sluiten