Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Sir Eichard Steele Blz. 1

Iets over turksche zeden en turksche vrouwen „ 30

Londensche liefdadigheid en londenseh pauperisme ■ „ 54

De engelsche politiek in Zuid-Afrika „ 98

De Noordpoolstreken en de Eskimoos „ 161

Onder de Nieuw-Grieken » 1"

Arthur Schopenhauer „ 2S8

Het Suez-kanaal « 267

De fondsenhandel en de effectenbeurs te Londen „ 321

De engelsche reviews » 356

Een middeleeuwsch spaansch schrjjver T 381

Titiaan „ 418

Friedrich Christoph Schlosser „ 443

EEN O VEEZICHT VAN BINNEN- EN BUITENLAND :

Kerk en theologie » 153

Familie en kennissen » 306

Laag drijvende luchtballons » 313

Het springen van de rotsen in de haven van New-York » 314

Het flonkeren der sterren als voorbode van regen » 315

Invloed van vogels op de bevruchting van bloemen. • » 316

Perles de la poésie frangaise contemporaine • » 459

Sluiten