is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1931, no 1, 13-08-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het algemeen is echter de nieuwe bouw op den goeden weg en men kan nog spreken van een landelijke bouwkunst in Vlaanderen. Zelfs fabrieksgebouwen geven samenstellingen van daken te zien, welke men in Holland tevergeefs zou zoeken. Stilstaande bij de Fransche douane in Duinkerken en later bij de Belgische in Adinkerke, zag ik er twee, als onderstaande figuren:

Is de Hollandsche [moderne bouwmeester nog wel ii\ staat, de harmonie van een zuiveren dakvorm te scheppen? Zoo neen, dan is hieruit gedeeltelijk te verklaren: de overmaat van platte daken, waarmede onze nieuwe gebouwen stad en land verarmen. De Ieelijkheid dei moderne Hollandsche daken wordt nog door twee oorzaken verergerd: de wijze, waarop de daken op de muren staan en het teveel spreken der goten, welke laatste men meer en meer aan de topgevelzijde Iaat omloopen, een bouwwijze zonder zin.

(Men vergelijke de 4 rechtsche met de 6 links geplaatste figuren van onderstaande afbeelding.)

4