is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 25, 14-07-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN „HET VOLK", (orgaan der S.D.A.P., nummer van 28 Juni 1932) bespreekt J. Jans, architekt B. N. A., Kropholler's Abdij-ontwerp in een met onderstaande totaalschets geïllustreerd artikel, waaruit wij citeeren:

„Het totaal gebrek aan waardigheid en luister der meeste nieuwere kerkelijke gebouwen leert ons, dat het meerendeel der bedienaren vrijwel zonder voorstellingsvermogen moet leven en architecten kiest met datzelfde gebrek. Bouwkunst is bouwkunstige uitdrukking van wereldbeschouwing en levenshouding, in onze gebouwen richten wij onze graadmeters op. Ook wij socialisten moesten dat meer bedenken.

Het eert daarom de Benedictijnen, dat zij Kropholler kozen, hun keus verraadt een levende innerlijke voorstelling.

Berlage's beurs is zoo groot omdat zij staat in het teeken der waarheid.

Het bespeuren der waarheid is het bespeuren van het wonder. En zoo komt ook uit Kropholler's ontwerp het wonder tot ons, doordat ook hij de vaan van de waar¬

heid omhoog houdt. In Kropholler's abdij is bovendien dat echte ademen der ruimte, dat in elk groot bouwkunstig werk leeft.

Vergeleken bij dat van de behendige Amsterdamsche detailleurs, is Kropholler's werk van een zekere onbeholpenheid, en verguizing was ook zijn deel. Maar toch is in Kropholler's werk een mannelijke ernst, waarbij vele der detailvirtuozen tot oppervlakkige decorateurs worden.

In onzen mechanischen tijd keert Kropholler zich tegen de uiterlijke verheerlijking, in de bouwkunst, van het mechanische, dat ons overheerscht en daardoor onze grootste vijand is. Kropholler verwerpt geen enkelen vorm die, in het verleden geboren, nog geschikt is om de diepste dingen ook nu nog tot uitdrukking te brengen.

Het echte „nieuwe" is en blijft iets anders dan „het andere", dat morgen misschien reeds vervangen wordt. Nieuw is en blijft alles, elk middel, elke vorm, waarmee de nooden en verlangens voor ieder verstaanbaar tot uitdrukking kunnen worden gebracht."

389