is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 6, 1914, no 343, 22-08-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPGERICHT 1847

AGENTESSEN GEVRAAGD

Dek Uw Tafel met mooi TAFELGOED

Schoonheid is een levensbehoefte en behoort bij beschaving

TAFELGOED naar Klassieke en Oostersche Kunst

GESTYLEERDE EN OUD-HOLLANDSCHE PATRONEN

FIRMA VAN DEN BRIEL EN VERSTER

Kon. Eindhorentche Fabriek van Damast, Linnen, en Linnen Huishoudgoed Monsterkamer: s'-Graveahage, Balistraat 51. - Levering rechtstreeks aan particulieren

SCHILDERIJEN ER AQUARELLEN

VAfl IflODtM MEESTERS

Kunstzaal van Dalden, Rokifl 126 t/o. Ned. Baak

Dagelijks van 10—4 nar.

TOEGANG VRIJ.

TABLEAUX

ANCIENS ET MODERNES

ANTIQUITES

WEEN & KLEPMAN

ROKIN 34

TELEPKONE Ma. 6803

AMSTERDAM

HOLLANDE

MerlandsGhe Kunsthandel

Th. VLAS Bokln 68, Amsterdam

Moderne Schilderijen eo Aquarellen - Graruren Etsen - Eacadrementen

MöOEPERJz.

Overhemden =

= naar Maat.

Til. 4090. Halvemaansteeg lr.lt.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

* kTllNCTHAWnrr PA r.pnn r.PDRD Axmc ♦

H. VAN LERVEN - EENIG FIRMANT

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

* Grooten Oord — ARNHEM — Int. Tel. 1345 * ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Schilderden, Aqarellen, Etsen, - Gravures, Encadrementen -

SERBRANOS' KUNSTHANDEL Ond Kerkhof 46 - Utrecht

Alleenverkoop voor Utrecht van de onder Redactie van H. P. BREMMER staande

KLEURENLICHTDRUKREPRODUCTIES

(PROCÉDÉ W. SCHERJON)

PANOPTICUM THEATER.

Directie SOL. J. KINSBERGEN.

1

lederen avond om half negen:

. SOIREE :

MONDAINE-TANGO.

HORTENSE VALESCO

Klassieke dansen

COBA en THEO

Eng. Apachendans en Moderne dans-potpourri

De Nieuwe Karseboom

Rembrandtplein hoek Amstelstraat

TWEE EERSTE KLASSE

• TIROLER- EN ■ WEENER KAPELLEN

18 EN 10 PERSONEN