is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons eigen tijdschrift, 1931 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Karelsbrug, het kasteel en de kathedraal.

Praag, de stad der hammen en der honderd torens

DOOR A. DEN DOOLAARD.

NIETS IS MOOIER, DAN EEN OUDE stad, die werkelijk leeft. Er zijn oude stadjes, zooals Brugge b.v., die eiken bezoeker in verrukking brengen, maar die onmogelijk te bewonen zijn, omdat na een paar dagen de melancholie iemand den adem beneemt. Brugge is een oud besje; Praag een jeugdige grijsaard, die in alles met zijn tijd is meegegaan. 0 Praag gaat door voor een barocke stad. Wat, zooals alle legenden, natuurlijk slechts voor de helft waar is. Een wandeling door Praag is een volledige leergang in de Romaansche, Gothische, Renaissance en Barok-architectuur. En wie van architectuur niets afweet, maar van romantiek houdt, kan urenlang door honderden steegjes

dwalen, zonder aan zijn uitgangspunt terug te komen. Verder kan de liefhebber van spookhistories en overeenkomstige stemmingen zijn hart ophalen, want Praag is de stad der wonderrabbi's, der alchimisten en de geboorteplaats van den Golem. Wie het ten slotte alleen op het materieele voorzien heeft, moet Praag eveneens bezoeken, al ware het alleen maar ter wille van de beroemde Prager hammen en worstjes, die in geweldige guirlanden de ontelbare vleeschwinkels versieren. Maar ook deze worstjes zijn geen gewone worstjes: alles wat in de schaduw van het Hradschin, de oude burcht der Boheemsche koningen ligt, glanst op een zeer bijzondere wijze! 0 Voer het betreden van de binnenstad reeds neemt Praag den vreemdeling gevangen. Want de Wenceslas-boulevard die van het station naar de binnenstad leidt, is in meer dan één opzicht merkwaardiger dan de Coolsingel of het Rokin, al kan zij wat architectuur betreft, bij geen van beide halen. De Wenceslasboulevard is het symbool zoowel van de eetlust als van de uitgaanswoede van de Praagsche bevolking. Het wemelt hier van bioscopen (waarvan Praag er viermaal zooveel heeft als Amsterdam en Rotterdam samen) en van eetgelegenheden, voornamelijk in de aantrekkelijke vorm van automatische buffetten, bestaande uit veel marmer, veel nikkel, veel spiegels en oneindig

vele lekkernijen. De afrekening geschiedt per knipkaart, en de overheerschende geur is die van gebraden worstjes, een artikel waarvan een getrouw Pragenaar volgens berekeningen van welingelichte en betrouwbare statistici gedurende de jaren zijns levens ongeveer dertig Kilometer verorbert. 0 Na deze hartversterking dwaalt men de binnenstad in. Verwacht hier geen oude besjes, die voor bouwvallige deuren zitten te kantklossen; want al is oud-Praag bijna geheel intact gebleven, er is geen levender museum-stad in Europa met zulk een druk verkeer, als de hoofdstad van de jonge Tschechoslowaaksche Republiek. Natuurlijk komt men allereerst op een marktplein terecht, dat, zooals het behoort, twee kerken en een raadhuis bezit. De Mariakerk houdt er een menigte spitse torentjes op na, en een kerkportaal waar liefhebbers van schoone Gothiek hun hart kunnen ophalen. In deze kerk ligt de Deensche astronoom en sterrenwichelaar Tycho Brahe begraven, die in dezen tijd opnieuw bekend geworden is door de roman van den bekenden Duitschen dichter Max Brod. 0 Voor de kerk ligt de oude Teinschule met een merkwaardige arcadengang, een bouwwijze die men overal in Praag aantreft, en die aan de stad haar romantisch karakter geeft. Overigens zijn ze ook buitengewoon prettig om te schuilen wanneer het regent! 0 Achter de Mariakerk begint het steegjesgebied, ook

234