Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONS EIGEN TIJDSCHRIFT

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

HOOFDREDACTEUR GERH. VAN DIJK

ADRES VOOR TOEZENDING VAN ALLE LETTERKUNDIGE, MUZIKALE EN ILLUSTRATIEVE BIJDRAGEN, BEWIJSNUMMERS, RECENSIE-EXEMPLAREN EN CORRESPONDENTIE : 'S-GRAVENHAGE, LAAN VAN MEERDERVOORT 89.

TEL. 390980.

ADRES VOOR BRIEFWISSELING OVER ADMINISTRATIEVE EN PUBLICITEITSAANGELEGENHEDEN, TOEZENDING VAN BONS, RUILADVERTENTIES, RAADSELOPLOSSINGEN: FIRMA C. J. VAN HOUTEN & ZOON, WEESP, AFDEELING ADMINISTRATIE VAN „ONS EIGEN TIJDSCHRIFT".

INHOUD VAN DIT NUMMER

A. den Doolaard, DE GENEUGTEN VAN HET ZEILEN (Geïll.) 0 Dr. M. M. de Graauw, DOOR HET OOG VAN KUNSTENAAR EN VAN CAMERA-MAN (Geïll.) 0 J. E. van Tijen, EEN NACHTELIJKE TOCHT MET DE „GRAF ZEPPELIN" (Geïll.) 0 Patrick Bakker, DE BEGRAFENIS 0 Wl. Bielkine, „WATERSPORT" (teekening) 0 A. Penning, PARIJSCHE FACETTEN (Geïll. door H. Borrebach) 0 F. van der Kooi, EEN LIJKVERBRANDING IN NOORD-BALI (Geïll.) 0 Cor Visser, IETS OVER ZEILEN (111. van den schrijver) 0 Mr. W. Coops, HANDSCHRIFT EN KARAKTER (Geïll.) 0 RUBRIEK VOOR JONGEREN: Dr. J. Wackie Eysten, WAT MIJN TACKEL OVERKWAM (Geïll. door H. Verstijnen) 0 A. Sutorius, DE REIS VAN DE LUCHTBALLON (Geïll. door C. Damen) 0 M. Blomsma, STIJFKOPPEN (111. van de schrijfster) 0 Jo Kalmijn—Spierenburg, DE GOUDEN BRIL VAN DEN BOER VAN HET PANNEKOEKENLAND 0 C. J. Zon—Kok, DE DJEROEKBOOM 0 VOOR VRIJE UURTJES. 0 Foto op den omslag: F. Hellebrekers, ZEILJACHT. 0

A U G. UITG. C. J. VAN HOUTEN & ZOON, WEESP i 9 3 1

De geneugten van het zeilen

DOOR A. DEN DOOLAARD. Met fotografieën van F. Hellebrekers

AT MIJ NA EEN MAANDENLANG verblijf in den vreemde telkens weer treft als het meest eigenlijke van Holland is: het water, en de wijze waarop de sportieve

Hollander er zich op voortbeweegt. 0 Ik zou allen vreemdelingen de raad willen geven: wanneer ge Holland wilt begrijpen en over weinig tijd beschikt, bekort dan desnoods Uw bezoek aan het Mauritshuis, laat Amsterdam-Zuid varen plus de Alkmaarsche kaasmarkt, maar verzuim niet naar de Alkmaarder Meer te gaan, de Kaag, de Loosdrechtsche plassen, en als ge kunt, naar de Friesche Meren, een gebied dat voor de meeste Hollanders even vreemd is als de Norfolk Broads. Want daar hebt ge Holland op zijn best en breedst, waar de witte zeilen over het schuimspattende water waaien; daar verdrinkt alle lauwheid in een golf boegwater, die het voordek glimmend spat. 0 Ge kunt U geen grooter verschil denken tusschen de meneer, die 's Zaterdagsmorgens met een aktetasch onder de arm en een boordje om naar kantoor gaat, en de jonge kerel van 's middags met een witte broek en een donkerblauwe schipperstrui in zijn twaalfvoets jol; die uit de verte enkel een zwarte stip lijkt, die achter een wit zeil aan naar de zon spat. En de waterrat, die met een halve

storm toch uitzeilt, en wiens wimpel in de paar meter luwte van de verre rietzoom bij het overstag gaan tegen de lage wolken schijnt te wapperen — wat heeft deze krachtige kerel, die als een hond het water uit zijn duffelsche zeilbroek schudt, nog te maken met de meneer, die Maandagmiddag a.s. verveeld naar zijn lakschoenen zal kijken, wanneer het op Coolsingel, Plein of Rokin een beetje begint te druppelen? 0 Vanwaar deze gedaanteverwisseling? Door het water. Het water doet wonderen. Maar niet het water alleen. De wind moet erbij komen. Anders zou zwemmen alleen ook al een ander mensch van iemand maken. Wat het trouwens ook doet. Maar met zwemmen is men in het water, met zeilen erop, als alles goed gaat tenminste. De zeiler is de koning van het meer, en hij beheerscht wind en water met zijn wonderbaar werktuig: de boot. En daarin zit de groote bekoring van het zeilen: het spelenderwijs overwinnen van het eene oerelement met behulp van het andere, waarbij de strijd zelve tot het grootste genot wordt. 0 Elke sportman houdt van zijn werktuig. Ik ken een Engelsch cricketer, die met zijn bat onzer zijn hoofdkussen slaapt. Hoe meer de afhankelijkheid van het werktuig toeneemt, des te grooter de liefde die de sport-

289

Sluiten