is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 4, 1910, no 2, 25-05-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

DE REVUE DER SPORTEN

u. a„:„:ü„ * „lf*nl A^i Aon wnln rn-iic uinn n I pen 7iiveren kruis, uitgeloofd

door de afd. Boskoop'van „Volksweerbaarheid", bij den welgeslaagden Korfbaldag,

Zondag IS Mei te Boskoop gehouden.

Wielerwedstrijden in het Buitenland.

Te Parijs, op de Buffalo, is Zondag 'n merkwaardig staaltje gebeurd. Octave Lapize, de winner van ParijsRoubaix, heeft op dat coquette baantje niet alleen de course de trois heures achter menschelijke gangmaking,

gewonnen, maar hij bracht ook het werelrecord op zijn naam. Het oude had Leon Georget met 136 K.M. 500. Lapize legde 137 K.M. 570 M. af. Leon Georget was tweede, Combes derde en de Engelschman Shirley speelde hoegenaamd geen rol. Het Gouden Rad van den Rijn is Zondag door den outsider Huybrechts gewonnen. Hij reed 68 K.M. 800 M. in 't uur en sloeg Walthour, Linart en Stellbrink. De Yankee was evenwel de moreele winner, daar hij ontzettend met pech te kampen had. Sérès, die men in Frankrijk comingman noemt, maar die inderdaad 'n monsieur arrivé is, won te Berlijn den grooten prijs van Steglitz, legde in 't uur K.M. 680 M. af en

sloeg sterren als Guignard, Butler, Ryser en Theile. Te Breslau won Scheuerman den uur-wedstrijd voor Przyrembel, Tommy Hall en Luycken. Hij legde 70 K.M. af. Schilling schijnt momenteel in goeden vorm. Hij sloeg thans weer Moretti en Bader in, terwijl hij als scratchman in een handicap dezelfden het onderspit liet delven.

Foto C Trier.

I. v. MOPPES.

J. WATERMAN.

Wij teven hierbij de portretten van twee verdienstelijke leden van de Vereeniging „Kracht door Oefening" te Amsterdam, welke 14 M 1 1910 haar 15-iari» begaan "herdacht. De heer ] Waterman is instructeur gewichtheffen, en heeft, zelf winner van vele prijzen, er zeker toe bijgedragen, dat zijn dubgenooten /oo dikucri zegevierend uit den strijd kwamen. De heer v. Noppes is oprichter der club, heeft zeer veel gedaan rn het belang der krachtsport en is op eiken wedstrijd de vraagbaak voor allen. Hij is voorzitter van het district Amsterdam en omstreken. Zijn tegenstanders te Lenden tijdens de Olympische spelen gelukte 't niet, den oud-Kampioen van Nederland op beide schouders te leggen. Zij werden slechts overwinnaars door

het toepassen van punten.

Automobielen Lorraine-Diétrich