is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 6, 1912, no 15, 20-08-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

DE REVUE DER SPORTEN.

heid een hoofdstel met oogkleppen aanlegt, zal het paard eene ongewone ongerustheid aan den dag leggen, achteruit in plaats van vooruit gaan en ten slotte slechts aarzelend in gang te brengen zijn.

De vrees. Men zal zeggen dat het paard een vreesachtig dier is, slecht van gezicht; het zal overal van schrikken zonder oogkleppen.

zooals een kind heeft om een drijftol voort te slaan, de Fransche voerman maakt daarentegen van barbaarsche lederen riemen gebruik, die ontelbare malen beschreven zijn en waarvan de toelating eene schande zoowel als eene lafheid is.

Het weglaten der oogkleppen zal ook de slagen verminderen, daar het paard niet meer geïsoleerd zal zijn

De club-wedstrijd, Zaterdag 14 Augustus 1912 gehouden door de A. A. C. Kracht door Oefening in het gebouw Plancius

te Amsterdam.

i. 'n Partij worstelen tusschen J. v. Moppes (staande) en J. Emmerik, 2. Het gewichtheffen, door Boas (zwaar gewicht — 100 KG. drukken, 110 KG.

stoaten) en door Melkman (licht gewicht) gewonnen.

Dit is eene groote dwaling!

Indien het paard slecht ziet, zal het nog veel slechter zien, wanneer het half blind gemaakt is, en het is juist het halve waarnemingsvermogen dat zijn vrees veroorzaakt of vergroot.

Het dier is verschrikt door de geluiden die het hoort, zonder de oorzaak er van te kennen.

De slagen. Indien de Engelsche voerman al voor zijne sterke bespanningen een zweep, met korten slag gebruikt,

van zijn koetsier; het zal de beweging zien van den man, die de zweep zal nemen en zal van zelf zijn gang versnellen om de geduchte bestraffing te ontgaan.

Men moet onnoodig lijden voorkomen en de zwakke wezens, de anonymi der straten, beschermen, die niet de middelen hebben zichzelf te verdedigen.

Armand Sylvestre dichtte terecht:

Le Dieu qui les couvrit d'une éternelle enfance

Leur donna la pitié de 1'homme pour défense ....

Automobielen Lorraine-Diétrich