is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 13, 1920, no 36, 05-05-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DË REVUE DER SPORTEN.

641

f TRIPLE-SEC IS ALLEEN ECHT VAN „COINTREAU"

■ Hoofdagenten: MULLER & JANSEN, Groothandel in Wijnen — AMSTERDAM. J

Hoofdagenten: MULLER & JANSEN, Groothandel in Wijnen

I

Voorwaarts te Leerdam.

Een dezer dagen herdacht de Sportvereeniging Voorwaarts" te Leerdam haar 30-jarig bestaan. De organisatie werd nl. 1 April 1890 opgericht, aanvankelijk met 23 leden. Thans telt de club er 245, zoowel dames en heeren, meisjes als jongens, die aan gymnastiek doen, 53, die de korfbal- en 94, die de voetbal-sport beoefenen, terwijl men ook nog op den bijstand van 225 ondersteunende leden mag bogen. Het een en ander is een prachtig iets voor een klein plaatsje als Leerdam. Ter gelegenheid van het jubileum beelden wij het bestuur af, bestaande uit de HH. P. M. van Gent, secretaris, H. P. van Meeuwen, voorzitter, en W. J. Linzen, penningmeester (v.l.n.r.). Hier vlak onder komt het konterfeitsel van den eere-voorzitter voor, den heer J. P. Renardel de Lavalette, die dé vereeniging in 1890 oprichtte.

wordt, blijkt hier uit, dat de heer Baillaux hem koopt voor 12.600 fr. Eenzeer mooie course is de Prix de la Forêt de Soignes, een . handicap over 2400 Meter (4000 fr.) en waarin de Nederlandsche stallen een goed figuur maken, hoewel de prijs hun ontgaat, daar Chinaman (Taylor) wint. Barium (Heapy) is 2de en Llans Lucre (Mills) van stal Rijswijk derde. Den volgenden dag te Stockel legt in den Prix des Cyclamens over 1000 Meter (3000 fr.) Visor (Entwiste) beslag op de tweede plaats na Banb Pin (Saundress) van den heer Luke. Een gedeelte der ren-cavalerie vertrekt nu naar Spa, waar een serie meetings aanvangt en aldaar zullen de Nederlandsche eigenaren verscheidene overwinningen boeken.

Nederland heeft zich de afgeloopen dagen op de turf alhier wederom onderscheiden.

Gisteren, Zondag 18 April, was het een belangrijke dag te Boitsfort, waar het de foule was van de groote dagen. O.m. werd verreden de Derby voor de Gentlemenrijders, de Prix du Rouge-Cloitre, handicap over 2400 Meter, 5000 frank, benevens een souvenir voor den rijder van het winnend paard. Jhr. Repelaer gaf wederom bewijs van zijn kunnen, door een mooien ren te rijden en te winnen met Alexander van luit.-kolonel Duckett, souvenir d'Ardennes (A. A. Van Derton) en o.m. den favoriet Sunrise (A. H. d'Oultremont) kloppende. De Grand Prix des Trois Ans over 2000 Meter ^25000 fr.) wordt gewonnen door

Roi Dagobert (Morjan) van den heer L. Peellaert. Dit produkt van Rioumajou en. Belle Vue, klopte de favorieten Katche en Vae Victis gemakkelijk. De course van Katche viel zeer tegen en het blijkt, dat onze drie-jarige paarden geen vaste lijn geven. Martellus (Mills) van den heer Groeneveld won Zaterdag te Stockel zeer gemakkelijk den verkoopsren de 1'Yperlée over 1400 Meter (2500 fr.), den favoriet P. Pickwick (Garnier) kloppende. Te koop gesteld voor 12C00 fr., kocht de heer Groeneveld zijn paard terug voor 14.100 frank. Martellus zal dit seizoen nog meer overwinningen boeken. De nieuwe aankoop

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de A'damsche Athletenclub „Kracht door Oefening", welk jubileum 1 Mei jl. is gevierd, bieden wij onzen lezers een foto van het bestuur dier organisatie. Men ziet, zittend v. 1. n.r., T. de Wit, den stichter der club en thans secretaris, J. van Moppes, den voorzitter, die 27 Juli a.s. ook 25 jaar lid is van de vereeniging, en I. Waterman, den penningmeester. Staande v.l.n.r. N. Wolf en M. Blik, de commissarissen.

SPORTMENS-HEN wilt gij fuiven, vraagt raad aan PISÜiSSE!