Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°4

w.o. „DE CORINTHIAN"

CAFÉ - RESTAURANT VRONESTEIJN

VOORBURG

Halte Blauwe tram en Electr. Spoor Pr. Consumptie. Verzorgde keuken 2 Billards — Telefoon 779458 Feest en Vergaderzalen disponibel Aanbevelend, crits Kroon.

Dansschool Joh. Kuvpers

! • ...•••<•''V^-Ton

Tel. 111103

Torenstraat 4

DEN HAAG

Leverancier aan Inrichtingen, Hotels, Restaurants enz.van Schoongemaakte groenten

GARAGE

Altijd geopend

Reparaties, vakkundig, billijk

Accessoireshandel

Goede service

Expertises

KUIPER

Uw wagen mankeert iets? Is het nog niet gevonden? Probeer het eens bij ons Elke fout wordt gevonden Resultaat gegarandeerd. Soestdijk, Van Weedestraat 5b. Tel. 937

J. MAGRIJN

BUSSUM Telef.370 Banketbakkeren kok

Is Holland's speciaal adres voor sport- en gelegenheidstaarten

ete vnmem

room

Blikseminterview met vroegeren Ajax-linksbuiten.

— Wel allemachtig, hoorde ik Zaterdagmiddag uitroepen in de met teekeningen behangen zaal van het Amstel-hotel. Jij hier — wel, kerel hoe maak je het. Terug?

Zooals het een goed krantenman betaamt legde ik m'n oor te luisteren en bevond na eenige seconden, dat we hier te doen hadden met den heer A. J. Maasen, in de jaren I9i/-'i9 een der beste krachten van Ajax als linksbuiten, die jarenlang verblijf hield in Singapore, Straits Settlements. Gebruind man, „keen" uitziend, een dag tevoren gerepatrieerd, met een nog hevig bonzend Ajaxhart in den boezem, dat hem direct naar het statige Amstel-hotel had geleid.

— Z ij n wedstrijd is geweest Ajax— Willem II (ik meen in 1917) toen Ajax de Tilburgers in den strijd om het landskampioenschap met 3—0 klopte. Hij en K o o g e vormden den linkervleugel. Aldus fluisterde Brokman me 111 het oor. Maasen is een bescheiden man en wil er niets van hooren. Ik grijp de gelegenheid echter aan om den ex-linksbuiten van het wondere Ajaxelftal uit die dagen iets te vragen en van voetbal in Britsch-Indië, in Singapore. We lezen zooveel van voetbal in Europa en in het bijzonder van Nederland, dat het werkelijk geen kwaad kan iets heel in het kort te vertellen van voetbal daar.

Maasen blijkt nog steeds tc voetballen met een kantoor-team of zoo iets. Niet in de League, waarin, volgens hem, die het beoordeelen kan, heel goed gevoetbald wordt. Elke vergelijking met Europa gaat echter mank, omdat de condities zoo geheel anders zijn. Toen een Australisch elftal indertijd Singapore bezocht kon het evenwel niet winnen van een team uit de League. Singapore met z'n 500.000 inwoners telt voetballers van allerlei rassen. Goede voetbalteams. Er is b.v. een Maleisch team, een Chineesch, een Engelsch (van het regiment aldaar) enz. Er wordt gespeeld in twee amateurafdeelingen. Er wordt goed gevoetbald en ook de publieke belangstelling is niet minnetjes. Maar. . . . zegt Maasen, de accomodatie voor het publiek laat veel te wenschen en prachtige tribunes, zooals hier, zooals Ajax b.v. gaat bouwen, vindt men er niet. Wel heeft men in Singapore fraaie grasvelden, die de vergelijking met de beste velden in Europa kan doorstaan.

Het zaaltje van het Amstel-hotel wordt tijdens dit blikseminterview voller. Maasen wordt ontdekt. ... en gaat verloren.

I....S

MAXALDI NG CURSUSSEN

n. Mondeling 3 mnd. 90 min. p.w.

Ie. Strikt privé f 25.-

2e. Privé 2personen p.p. f 20.3e. 3 ü 4 personen p.p. f 15.-

B. Schriftelijk

Standaard Cursus vanaf f 15.-

C. flmerikaansche Mason Cursussen

48 foto's 5 Lessen 15.000 words

ie de Luxe Cursus f 15.-

2e Populaire dito f 7.50

Maxalding Lichaamscultuur

Manager: JOOST K0RRES B.A. Sneeuwbalstraat 129 - Den Hang

ANTHRACIETHANDEL

VAN

TH. KEMMENMRSr.

OOSTENBURGERGRACHT 5-7-9 Telefoon 53081.53385 Prima.Eng. WALES ANTHRACIET

2 en 3 f 2.50 per H.L.

Eierkolen . . . . f 1.30 per H.L.

Patia stalen kruiwagens

Ned. Fabrikaat Ned. j Octrooi

De wagen voor het ondeihoud van sportparken en terreinen, onverslijtbaar. Vraagt Catalogus No. 7

N.V. van Rosendael & Co.

Weurtscheweg 44 Tel. 256 NIJMEGEN

SOTO GARAGE

AMSTERDAM RDYSDAELKADE 135 • TELEFOON 90314 Electr. Metaal-, Draai en Laschinrichting Speciaal adres voor ruwe olie en Dieselmotoren voor Voer- en Vaartuigen.

MOOIE VORMEN

wondervolle Buste en blanke huid verkrijgt en behoudt iedere da me van eiken leeftijd door mijn m.thode

Uitwendig gebruik

Succes gegarandeerd Zendt adres en 15 ct, postz en U ontvangt gratis inlichtingen.

Maison N1EMANN Postbus 58 Zuid AMSTERDAM

Sluiten