Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD/DE REVUE DER SPORTEN

chermen;

DEELNEMERS: H c e r e n: A. C. Montfoort, F. A. Mosman, . Faber, F. P. van Wieringen, J. Schriever en W. Driebergen abel-équipe). A. C. Montfoort, F. A. Mosman, F. P. van Vieringen (individueele wedstrijd). W. Driebergen, N. P. P. in Hoorn, C. Weber, F. A. Mosman, mr. J. D. Schepers, I. G. J. van der Plaats (degen-équipe). W. Driebergen, I. P. P. van Hocrn en C. Weber (ind. degen). P. Kunze nd. floret).

Dames: mej. C. van der Klaauw (ind. floret). RESERVES: geen.

VERZORGERS: F. Mastbooms en v. d. Spronk. OFFICIALS: Gen. Scheffer (chef d'équipe), P. Eenhoorn, :- F. Schrurs, W. Brouwer.

iCHIETEN

DEELNEMERS: \. H. Brussaard, Th. C. Vuurman en C. J. P. 'Oth (petite caribene), luit. D. W. v. d. Bosch (automatisch istool).

RESERVES: Geen.

VERZORGERS: Geen aparte verzorgers. OFFICIALS: Dr. B. Brand (chef d'équipe), A. Verburgt, V. J. M. Linden.

a/ielrennen

DEELNEMERS: Arie van Vliet (sprint en tijdrace); Ooms•eene (tandem); v. d. Voort, van Wees, Kropman en Zwarte'oorte (achtervolging); Schulte, Vethaak, van Gageldonk, 'an Hove, Saarloos en Reuter (wegrenners). Van deze 6 'tarten er 4, in Berlijn vast te stellen.

RESERVES: Duin-Meyer (tandem), Hellemons (achtervolging), Buchli (sprint en tijdrace).

VERZORGERS: dr. Tetzner, Bontekoe, Didier, Schilling, ' Muller en A. W. A. de Graaf.

OFFICIALS: B. Swaab de Beer.

Feilen

DEELNEMERS: D. Kagchelland (Olympiajollen); Bob Maas Sn W. de Vries Lentsch (Star-klasse); Mr. J. R. Carp (zes^eterklasse). j;

B. Swaab de Beer, chef d'équipe van de Olympische wielrenners.

BEMANNING: E. Moltzer, dr. A. J. H. Dokkum, H. Looman en C. W. Jonker.

RESERVES: E. G. van der Stadt (Olympiajollen; Mej. C. de Visser en H. J. Scholtz (Starklasse); Mr. F. Pont, Th. van Marle, H. Reinders Folmer (reserve-bemanning).

VERZORGERS: Geen aparte verzorgers.

OFFICIALS: Ir. Loeff (chef d'équipe) en E. Crone.

zwemsport

DEELNEMERS: Dames: R. Mastenbroek, W. den Ouden en T. Wagner (100 M. vrije slag); R. Mastenbroek, N. Senff en D. Kerkmeester (100 M. rugslag); J. Kastein, J. Waalberg en J. Stroomberg (200 M. schoolslag); T. Wagner, R. Mastenbroek en A. Timmermans (400 M. vrije slag); R. Mastenbroek, W. den Ouden, T. Wagner en J Selbach (Estafette 4 X 100 M. vrije slag).

Heeren: P. Stam en S. L. Mooi (100 M. vrije slag); P. Metman en J. C. Scheffer (100 M. rugslag); P. Stam (400 M. vrije slag); H. Haasman (schoonspringen).

WATERPOLOPLOEG: A. H. Veenstra, G. Regter, J. van Oostrom Soede, J. van Heteren, H. Maier, C. G. van Aelst, A. Franken.

RESERVES: Mej. S. Sieberg (estafette); J. van Woerkom, R. den Hamer en H. Stam (waterpolo).

VERZORGERS: M. Braun-Voorwinde, P. v. Wuyckhuise-Groen, S. W. de Dood-Koenen, F. Kuyper, L. de Jong.

OFFICIALS: Jan de Vries (chef d'équipe), C. Altink.

C. Weber, die zoowel in de degen-équipe als op het individueel degennummer uitkomt.

BEZOEKT: HOTEL, CAFE, RESTAURANT

De Karseboom

voorheen Kalverstraat

Thans Rembrandtsplein 22

DAGELIJKS CONCERT - VERGADERZALEN

K. de Jager toch met de boksers mee

Tot ons genoegen kunnen wij berichten, dat het N.O.C, in overleg met den N.B.B., alsnog heeft besloten om dhr. K. d e J a g e r, die de boksleeraar is van de drie Haagsche leden van de Olympische boksploeg, t.w. H. G. en G. C. Dekkers en A. Nicolaas, als verzorger naar Berlijn mede te nemen. De Jager zal zich speciaal met zijn pupillen bezighouden, de heer Van Soelen heeft de algemeene verzorging van de ploeg.

Hiermede is aan een alleszins billijk verlangen tegemoetgekomen en daarmede zijn tevens de kansen van deze drie boksers beduidend gestegen.

Tini Wagner

Volgende week verschijnt ons

OLYMPISCH NUMMER

Het bevat beschouwingen, overzichten, kantteekeningen en bizonderheden over de Nederlandsche en buitenlandsche deelnemers.

Het bevat een uitgebreide reeks foto's en portretten van Olympische prominenten.

Het stelt U in woord en beeld geheel op de hoogte van het groote sportevenement dat van 1—16 Augustus te Berlijn wordt gehouden.

9

Sluiten