is toegevoegd aan uw favorieten.

Sport in beeld/De revue der sporten jrg 30, 1937, no 47, 21-06-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELDIDE REVUE DER SPORTEN

N.V. Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland

(waarmede gefusioneerd de N.V. Maastrichtsche Hypotheekbank voor Nederland)

GEVESTIGD

TE 'S-GRAVENHAGE

Thans verkrijgbaar:

4% PANDBRIEVEN a 1004%

3|%PANDBRIEVENa98i%

MET2% UITLOTING PER JAAR

Op de internationale perstribune

De perstribune in Amsterdam's Olympisch stadion beleefde op dezen twintigsten Juni van het jaar 1937 een dag zooals ze niet meer beleefd had sedert den Augustusdag van het jaar 1928 waarop het Olympische vuur in den Marathontoren was gebluscht: er werd meer in het Engelsch gediscussieerd, in het Duitsch getelefoneerd en in het Fransch gedebatteerd, terwijl een Italiaansch journalist de welluidende klanken van zijn moedertaal deed vermengen met het harde Tsjechisch van een Praagschen persbroeder en het rappe Hongaarsch van den Magyaarschen „Nemzet Sport"-verslaggever, dat alles gelardeerd met het welbekende Nederlandsen, dat tusschen 1928 en 1937 de universeele taaivan Amsterdam's perstribuneisgeweest

We voelden ons weer in Olympische sfeer, en we accepteerden weer buitenlandsche complimentjes over den eleganten bouwstijl van Jan Wils' stadion.

„Soixante dix spectateurs" telefoneerde de sportredacteur van „Paris Soir" naar zijn redactiebureau, dat hij anderhalven dag tevoren verlaten had vooreen kortstondig verblijf in land van de tulpen, een Franschman is nu eenmaal altijd wat geneigd om te overdrijven .... „Zijn alle Hollandsche amateurvoetballers sigarenwinkelier of alleen maar de drie die hier meespelen?" wilde een Weensch journalist weten, toen we hem op zijn verzoek de maatschappelijke functies van Caldenhove, Bakhuys en Smit hadden verteld. „Nee, alleen de besten" antwoordden we naar waarheid. „De beste amateurs of de beste voetballers?" wilde hij nog weten, maar daarover hebben we ons niet durven uitlaten.

Nederland's athleten maakten een goede beurt bij de buitenlandsche bezoekers van onze internationale perstribune, die Brasser's lange beenen, mej. Wijnholds' Gretchen-vlechten, Osendarp's 10,7 sec. en de enerveerende hordentweekamp tér Braake-Doorgeest vastlegden in hun notities en in hun herinnering. Onze paardensportglorie met zooveel Olympische successen, onze hockeyers als kampioen van het Europeesche vasteland, het onpartijdige applaus van het publiek voor voetbalkunststukjes van witgehemd of blauwgehemd voetbalkunstenaar, dat waren allemaal goede beurten van Nederland's sportleven in de memorie der buitenlandsche journalisten, die tevreden waren dat de door hen voorspelde 3—I zege van Centraal Europa zoo keurig uitkwam, maar zich er toch over verbaasden dat de drie goals der blauwhemden zoo allesbehalve „Centraal-Europeesch" waren, integendeel zelfs eerder Engelsch, daar ze alle drie gescoord werden door naar binnen geloopen vleugelspelers. Daarentegen paste, naar algemeene opinie op de internationale perstribune, Bakhuys' eerreddend goaltje veel meer in Centraal Europeesch verband!

Al slaagden de beide Nederlandsche spelers in de West Europeesche voorhoede er niet in hun team ter overwinning te voeren, zij speelden voor wat ze waard waren — en na afloop drukt dhr. Lotsy hen hartelijk de hand.

Wie schoten en hoe?

1. Lehner, naast W.E.

2. Meazza, in CE.

4. Sarosy, naast CE.

5. Kitzinger, in W.E. 9. Braine, in W.E.

I I. Bakhuys, naast W.E.

15. Sas, in CE. (1—0)

18. Kitzinger, in W.E.

19. Braine, in W.E.

22. Nejedly, naast CE.

24. Braine, in W.E.

25. Lehner, over W.E.

26. Nejedly, in CE. 28. Lehner, in W.E.

30. Nejedly, naast CE.

32. Sas, in CE.

34. Smit, in W.E.

35. Piola, in CE. 38. Braine, over W.E.

40. Delfour, in W.E.

42. Sarosy, in CE.

43. Piola, over CE.

44. Nejedly, in CE.

RUST.

1. Braine, in W.E.

2. Sas, in CE. (2—0)

4. Lehner, in W.E.

5. Meazza, in CE. 7. Smit, in W.E.

9. Braine, over W.E.

10. Lehner, naast W.E.

13. Piola, in CE.

15. v. d. Eynde, in W.E.

16. Bakhuys, naast W.E. 18. Bakhuys, in W.E. 20. Smit, over W.E.

22. Sarosy, in CE.

25. Meazza, in CE.

28. Bakhuys, in W.E.

30. Nejedly, in CE. (3-0)

31. Lehner, naast W.E.

32. Bakhuys, in W.E. 35. Lehner, in W.E. 37. Smit, in W.E.

40. Smit, in W.E.

41. Lazar, in CE.

42. Bakhuys, in W.E. (3—1)

43. Sas, in CE.

28 19

Bij dit statistiekje zou men uitvoerig commentaar kunnen leveren, we onthouden er ons van en geven dit lijstje voor wat het is: een opsomming van de schutters en de richting van hun schoten!

4