Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUD BOERENLEVEN IN DEN ACHTERHOEK

DOOR

H. W. HEUVEL.

L H e i n - O o m (Historisch).

Eigenlijk heette hij Heinrich Christoph Blankenmeijer. In 't Hannoversche was hij geboren, niet ver van Teckelenborg. De Napoleontische oorlogen, die de bevolking van Europa zoo wonderlijk hebben dooreengeschud, hadden ook hem herwaarts gevoerd. Na den slag van Waterloo was hij in het leger der bondgenooten, dat den grooten keizer achtervolgde, in Parijs geweest. Toen 't eindelijk vrede was, keerde hij naar vaderland en verwanten terug. Maar ach, 't was er na den langen oorlogstijd een bitter armoedig leven. In Holland was het beter, dat had hij op zijn tochten ervaren en daarom kwam hij hierheen, om werk en brood te zoeken. Dat vond hij in Rotterdam op een suikerfabriek. Eenige jaren ging alles goed. Toen kreeg hij een ongeval door de machine, dat hem ongeschikt maakte voor dien arbeid. Verminkt aan de rechterhand, zocht hij nog eenmaal 't geboorteland op. Doch vader en moeder waren gestorven, de broers en zusters waren getrouwd en niemand had hem noodig; het oude nest was dichtgegroeid. Met weemoed in het hart verliet hij de streek, waar zijn wieg had gestaan en kwam na een paar dagen voeteeren in den Gelderschen Achterhoek. Daar kende hij nog menschen uit de dagen van vóór Waterloo, toen hij er in kwartier had gelegen. Van het eenvoudige landvolk had hij er toen veel hartelijkheid ondervonden en er was zooveel in aard en gewoonten, dat hem aan 't geboorteland herinnerde. Zoo kwam hij in onze gemeenten als boerenknecht en diende er lang in hetzefde gezin met ijver en toewijding. Wel was hij voor alle werk niet bruikbaar, maar wat hij verrichten kon, deed hij goed en nauwgezet. Men mocht er den gemoedelijken Duitscher gaarne. Daar krijgt hij — de veertig al voorbij — nog trouwen in 't hoofd, 't Was een frisch en mollig wijfje, een daghuurdersweduwe op een klein spulletje aan den heikant, dat zijn zinnen bekoord had. Hij dong naar de vacante plaats en mocht haar gunst

Sluiten