Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUD BOERENLEVEN IN DEN ACHTERHOEK

DOOR

H. W. HEUVEL.

II. Een reizend koekbakker.

In het landstadje, waar ik nu een kleine twintig jaar woon,, bestaat nog een eigenaardige nering. Er zijn nog een viertal koekbakkers, die met hun zoete waar de jaarmarkten en kermissen tot in verren omtrek bezoeken. In een wagen, met grauw zeil overdekt, hebben zij kisten met koek en ander lekkers benevens balken, planken en linnen overtrek van de kraam geborgen en daarmee reizen ze vaak midden in den nacht of heel vroeg in den morgen van huis, om na een of meer dagen afwezigheid weer huiswaarts te keeren.

Aan 't eind van ons stadje, in een hoek tusschen twee lommerrijke eikenlanen, staat het huis van mijn buurman David, die ook zulk een reizend koekbakker is. Verwacht niet, dat er allerlei lekkers voor een winkelraam tentoongesteld is. Er is niet eens een winkel, 't Is een gewoon boerenhuis met koestal en varkenshokken in het achtergedeelte en vooraan een net dwarshuis. In de schuur achter de woning is de bakkerij. Daar is hij nu en dan bezig met bakken, als er weer een groote markt of kermis op handen is. Voor 't overige is hij landbouwer van zijn geloof. Hij houdt koeien en mestvarkens en op de dagen, die er tusschen de tochten overblijven, is hij druk in den tuin en op den akker.

Goorsche wintermarkt — tien dagen vóór Middewinter (Kerstmis) — is de laatste uitgang in 't oude jaar. Dan volgt de winterrust, een paar maanden lang, tot de Vastenavondmarkt in Haaksbergen het seizoen weer opent. Zoetjesaan komen dan enkele voorjaarsmarkten, maar 't is vaak nog zoo koud, dat men staat te trappelen in de kraam, om warm te blijven. In April wordt het beter. De reizen worden talrijker en de reislust wordt wakker. „Dan gaat het me als de trekvogels", zegt mijn buurman, „dan komt het verlangen, om er uit te vliegen. Als de Meimaand in 't land is, als alles weer groen wordt en de vruchtboomen bloeien,.

Sluiten