is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen van den dag; Maandschrift voor Nederland en koloniën, staathuishoudkunde, staatsleven en godsdienst, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid enz. jrg 38, 1923 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

380

JUAN-FERNANDEZ, HET ROBINSON-EILAND.

maandelijks tweemaal door een schoener van Chili uit bezocht. En van tijd tot tijd komt een grooter stoomschip tot een kort bezoek aan het Robinson-eiland, waaraan niet zelden een driehonderdtal plezierreizigers deelnemen, die het vreedzame eiland wenschen te zien. In haast worden dan eenige merkwaardige plekjes bezocht, o. a. het z. g. Robinsonhol, en wordt een tochtje in het oerwoud gedaan. Daarna keert men terug in het bewustzijn den grond betreden te hebben, waaraan Robinsons verhaal is verbonden. Dan heerscht er gedurende maanden weer onverstoorde rust op deze eilanden.