is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 29, 1923, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 -

van de stad Venlo tot kapelmeester der St. Martinuskerk benoemd met een jaarlijksche gage van 12 pattacons. Den 27 Juli 1791 werd bij tot organist der St. Martinuskerk aangesteld. Hij huwde 28 September 1777 met Hendrina van Ulft, geb. 6 Augustus 1753 -f 12 April 1831, dochter van Jan van Ulft en Maria Aerts, uit welk huwelijk 9 kinderen werden geboren.

Antonius Messemaeckers ged. 80 Augustus 1752 -f16 Februari 1825 was eerste violist der St. Martinuskerk, aanvankelijk met een jaarlijksche gagie van 10 pattacons (1775) en sedert 26 October 1781 werd dit 12 pattacons. Hij huwde 1 September 1782 met Joanna Henrica L'Allemand

ged. 17 October 1755 -4- dochter van Jan Frans

L'Allemand en Maria Catharina Willemsen, uit welk huwelijk 9 kinderen werden geboren.

Maria Elisabeth Messemaeckers ged. 3 Sept. 1754 + 18 Januari 1832, ongehuwd. In de raadsvergadering van 25 Februari 1774 besloot de Raad tot steun van de muziek in de parochiekerk, dat aan de dochter van Goswinus Messemaeckers jaarlijks uit Hulster- en Wylrehoven en St. Jorisgasthuis, ieder voor de helft zou worden betaald 5 pattacons als een „douceur" zonder verplichting en wederroeping. In Aug. 1780 bedankte Elisabeth Messemaeckers als zangeres in de Groote Kerk „ter oorsaecke sy deselve functie voor vyff pattacons niet meer conde bedienen." 26 Oct. 1781 kreeg zij 6 pattacons gage.

Goswinus Henricus Messemaeckers geb. 5 November 1778 + zoon van Joannes Andreas Messemaeckers en Hendrina van Ulft. Hij was componist. Van hem heeft men : Quatuors, Concertes de piano, Sonaten, Fantaisiën en Airs. Ook vervaardigde hij de muziek der opera's „La Toison d'or" en „Les deux pièces nouvelles" (Zie : G. J. Gregoir : Les artistes musiciens Neerlandais p. 12.)

Joannes Everardus Messemaeckers, geb. 17 Juli 1784 + 19 December 1863, zoon van Joannes Andreas Messemaeckers en Hendrina van Ulft. Hij volgde zijn vader als organist der St. Martinuskerk op en was te Venlo den