is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li

In den muur is een lijksteentje gemetseld „Griet Russe myt hore ky(n)deren". Naar een overlevering wil, zijn deze bij een hevigen brand door het vuur verongelukt. Een grafkruis vermeldt, dat: Jan Ruessen 1558: overleden is. Een ander draagt het opschrift: Anno 1615-20 Juni is gestorven AVillem Quiten ; Anno 1629-12 September is gestorven Goerd Quiten. Godt trost die Sielen ; Op de achterzijde staat een hart. Een derde Kruis zegt: Ao. 1616 stierf Goerdt Bomen. Godt trost die siel.

Een gebroken grafsteen droeg het wapen der heeren van Oest, die eerst in het Kasteel Ouborgh aan de Swalm woonden. Zij voerden een schuinbalk, vergezeld van 4 en 4 biljetten. De familie Hendrickx van den Sieperhof hebben er ook hunne begraafplaats in de schaduw der gewijde muren.

Asselt is steeds welvarend geweest, dank zij zijn gunstige ligging. Hier was de opslagplaats van leien, mergel, kalk, steenkolen en hardsteen van alle waren, die met spitsbekken van Luik afkwamen en naar het Achterland van Gulik en Gladbach per as vervoerd werden. Men kan het nog aan de groote, met Namenschen steen uitgevoerde huizen zien, dat er niets aan gespaard is.

Ook waren er brouwerijen. Dat deed Swalmen bloeien.

Maar de Maas werd langzamerhand onbevaarbaarder; de mededinging van Roermond, de onzekerheid der oorlogstijden en nieuwe snellere vervoermiddelen deden de rest. Thans is Asselt een landbouw-Maasdorpje, dat hard voor zijn bestaan ijvert.

De Asselter Kerkgemeente onder aanvoering van Rector Pinckers heeft haar best gedaan, om het oude monumentje hersteld te krijgen, zelfs het doopvont, dat gebroken was en ten deele in Steijl lag, is weer bijeengevoegd. Het moeielijke werk der restauratie is in 1916 door wijlen Dr. P. J. H. Cuijpers prachtig verricht. Het kerkje is kunstvol en zeer fraai beschilderd door Jos. Lommen en Zoon te Roermond en door Lücker, Kapel in 't Zand van beeldhouwwerk voorzien ; Mej. Willebeek Lemaire heeft de Kinderkapel met schilderwerk gesierd, de veelbelovende kunstenaar Jos. Nicolas