is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*- 160 —

Veen, Dr.J. S. Van. De heffing van het „Oirtkensgeld" enz. te Roermond. XV. 51.

, Twee blaadjes uit de

kerkelijke geschiedenis van Roermond. XV. 226.

, Iets over het marktschip van Venlo. XVIII. 161.

, De benoeming van Lam-

bert van Cruchten tot Burgemeester van Roermond. (1553). XIX. 140.

, Werkstaking der Schepenen van Roermond in 1556. XIX. 230.

, Toezicht op de school

te Roermond. XX. 163.

, Verhouding tusschen

den magistraat en den schout van Venlo (1548). XX. 165.

, Venlosche Varia.

XXII. 104.

, Hoe de betaling van

schatting in 1572 mislukte.

XXIII. 25.

, Een proces te Echt tegen

Geuzen in 1575. XXIII. 28.

, Voorspraak van het Hof

bij den Bisschop, voor den Pastoor van Roermond. XXIII. 79.

—, Herstelling van 's Hertogen huis te Venlo in 1535. XXIII. 84.

, Magistraat en Garnizoen.

XXIII. 86.

, Vijandige Buren.

XXIV. 3.

——, Onteigening ten algemeenen nutte (1555). XXIV. 9.

Veen,Dr.J.S. van. Bijdragen tof: de geschiedenis van Venlo in de jaren 1579 tot 1581. XXIV. 45.

, Een Italiaan over Venlo,

in de tweede helft der zeventiende eeuw. XXVI. 18.

, De voormalige kapel

buiten de Kraanpoort te Roermond. XXVI. 20.

, De herwijding der kerken te Roermond en Venlo in 1569. XXVI. 65.

, Het makelaarsambt te

Venlo. XXVI. 68.

, Hoe heette oudtijds het

stadsdeel van Roermond, waarin de St. Christoffelkerk staat? XXVI. 118.

, Van eenen tiendmaaltijd

en partijdige rechters. XXVII. 141.

, Gerfkamer. XXVIII. 136.

, Roermond en de opslag

te Linne. XXIX. 8.

, Stevensweert en de

oorkonde uit de jaren 807812. XXIX. 21.

, Woord. XXIX. 28. 3e afl.

, Pogingen tot vereeniging

van de gerichtsbanken van Montfort, St. Odiliënberg en Linne (1571-1576). XXX. 103.

Verzijl, Jan. Geslachtslijsten van Venlosche families. XXIII. 43, 65.

, Familie Van Blitters-

wijck. XXVII. 106.

, Venlosche Musici van

beteekenis. XXIX. 43

, Kommies van de Meel-

waag te Venlo. XXIX. 48.