is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 57 -

23 Juni 1603 haar testament maakte en overleed in 1604, zij was een dochter van Henricus Steins en Lucia Boegels.

Kinderen waren: 1. Herman — volgt II. — 2. Helena (Heyllen) huwde met Frans ingen Sijp, was weduwe in 1637, zij overleed in 1642.; 3. Margaretha (Geridtjen) maakt testament 20 Januari 1614, overleed vóór 1637, ongehuwd; 4. Gertrudis (Gertjen) overleed na 1642, ongehuwd, maakt haar [testament 20 Januari 1614; 5. Johanna (Jenneke) overleed vóór 1637 maakt haar testament 20 Januari 1614, ongehuwd ; 6. Maria (Marri) t 1614, huwde 1604 Joannes van Vogelsanck raadsverwant van Venlo t na 1643, zoon van Petrus en Elisabeth Puteanus; 7. Mathias, Pastoor van Valkenburg (L.) 1604—1622, Landdeken van Valkenburg sedert 1612, kreeg 13 April 1611 verlof om zijn testament te maken van Petrus Pollius, Vicarius — generaal van het Bisdom Roermond, maakte zijn testament voor de schepenen van Venlo 16 Maart 1621. Hij overleed 1622 (Januari), werd opgevolgd door Hermanus de Wije, welke benoemd werd 5 Februari 1622 en 10 Maart 1622 geinstalleerd. (Maasgouw 1918 blz. 86). —

(Deze gegevens zijn hoofdzakelijk ontleend aan een proces voor het Hof te Arnhem gevoerd, aangaande het testament van Mathias Boener, pastoor te Valkenburg (L). Deze gegevens werden ons medegedeeld door Dr. W. Goossens, commies-chartermeester aan het Rijksarchief te Maastricht).

II. Hermanus Boener overl. vóór 1603, huwde met Catharina Kyphols. 1. Aleidis, huwde 13 September 1620 met Martinus Puteanus; 2. Barbara, huwde 24 Januari 1621 met Tilmanus van Aerssen ; Hermanus, volgt III; 4. Antonia, huwde 29 April 1625 met Vitus Noten.

III. Hermanus Boener, schepen van Venlo 1634—1637, aangesteld 3 April 1634, vertrok omstreeks 1637 naar Nijmegen; in zijn huis op de Groote Kerkstraat vergaderden 31 Mei 1632 de Protestanten. 24 Juni 1636 werd kapelaan Jacobus Spykermans met den koster Nicolaas Heutz ten huize van Herman Boenen, schepen, (welke er met den scholtis Gerard Goris en Johan ingen Betouw bijgenaamd