is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst van boeken en periodieken

geschonken aan het Provinciaal Genootschap „Limburg" te Roermond

door den RoogEdelGeb. Heer Mr. Gh. Baron de Bieberstein.

Annales de 1'académie d'archéologie de Belgique. Tome 16, 4me Hvraison. Anvers, 1859.

A , H. van. Uit de gedenkschriften van een voornaam nederlandsch beambte over de 2e helft der 18de en het begin der 19de eeuw. Tiel, 1882.

Balau, Sijlv. Soixante-dix ans d'histoire contemporaine de Belgique, 1815—1884, 4me édition. Louvain, 1890.

Beurden, A, F. van. Vogels' Studiebeurzen. Geschiedkundige aanteekening. Roermond, 1897.

De Handelingen van den magistraat van Roermond van 1596—1696. Roermond, 1903.

Geschiedenis der koninklijke Harmonie van

Roermond. Roermond, 1896.

Biebuyck, Albert. Le Régime Légal de la Personnification Civile en Hollande. Paris, La Haye, Ypres, 1905.

Bosscha, J. Neerland's Heldendaden te land, 4 dln. Rotterdam z. j.

Bock, F. en M. Willemsen. Antiquités sacrées conservées dans les anciennes églises collégiales de St. Servais et de Notre Dame a Maestricht, illustrées. Maestricht, 1873.

Broers, H. J. Utrecht. Historische Wandelingen. Utrecht, 1875.

Cate, S. H. ten. Neerland's Rampen. De geschiedenis der nederlandsche Republiek van 1702—1795. Met gekleurde platen. 2 dln. Rotterdam, 1878.

Coppens, H. J. A. Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland. Utrecht, 1900.

Corten, R., Rolduc, Voorheen en Thans. Gedenkschrift bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. Kerkrade, 1893.