is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 2/3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

Maar de oude familie Huyn heeft hier geen rechten meer uitgeoefend. Ze was vóór den nieuwbouw uitgestorven.

Het recht op heerlijkheid en graafschap ging door erflating over op Maria Dorothea, vorstin van Dietrichstein, geboren prinses van Salm.

In de eerste helft der achttiende eeuw treedt prins Charles de Ligne op als eigenaar.

In 1779 komt de bezitting door aankoop in handen van den ridder N. Willems.

En geen tien jaar later komt de adellijke familie d'Ansembourg voor in de registers der leenverheffing. De datum is 26 Oct. 1789.

Maar toen rommelde het reeds in de verte. Er kwam een noodweer op boven den maatschappelijken toestand van die dagen. De groote revolutie brak weldra uit in Frankrijk. Als een felle brand laaide het over de aangrenzende landen. Oude toestanden, oude rechten, oude plichten, oude verhoudingen, dat alles verdween.

Toen verdween ook het graafschap Amstenrade en zijn schepenbanken en zoo veel meer.

Maar het kasteel bleef bestaan: het was toen nog te jong, te sterk, te schoon om te verdwijnen.

Met het begin der negentiende eeuw begon een nieuwe toestand: de gemeente kwam in plaats der oude heerlijkheid ; het vredegerecht en de rechtbank vervingen de oude schepenbank ; rechter en officier van justitie kwamen in plaats van schepenen en schout of drossaard. En vreedzaam ontwikkelde zich de nieuwe tijd. En de oude tijd, die toch eeuwen en eeuwen geduurd had tot eind achttiende eeuw, raakte zóó in 't vergeetboek, dat weldra grijsaards er geen heugenis meer van hadden.

Ons kasteel leefde dien tijd mee.

Daar klonken in 1830 geruchten, weer uit het zuiden. De opstand was uitgebroken in Brussel. En weer laaide het vuur over tot Limburg, al was het geen felle brand. Weldra overstroomden de blauwkielen onze provincie. We hadden in 't begin wat last van de „partisans". Maar weldra kwam