is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 32, 1926, no 2/3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

persoonlijk betrof. Toen in 1925 het dorp zich opmaakte om het priesterfeest te vieren van een zijner zonen en hij met woord en daad en gulle hand zijn innig meeleven met zijn volk had betuigd, toen kwam den dag zeiven van het feest, op Paaschdagmorgen 12 April, de engel des doods en riep hem op tot betere gewesten.

We schrijven geen nécrologie. We zouden bladzijden kunnen vullen met de beschrijving van zijn verdienstelijk werken, dat hij zoo bescheiden verborgen wist te houden voor het groote publiek; met de opsomming van al de waardigheden en eervolle onderscheidingen hem te beurt gevallen. Wij vatten het samen in het woord: graaf Arthur was een ware edelman!

Zijn neef, graaf Max d'Ansembourg, is hem opgevolgd als heer van het kasteel en als burgemeester van Amstenrade ; hij zal de traditie der nobele familie d'Ansembourg voortzetten.

Onderhand zijn de toestanden economisch geheel veranderd. Amstenrade en omstreken, dat eeuwenlang een vruchtbaar landbouwgebied was, wordt en is reeds een industriestreek van groote beteekenis: mijn Emma en mijn Hendrik liggen er aan en er in. Dat had de bouwmeester van het kasteel niet kunnen denken. Doch zooveel veranderingen heeft het om zich heen gezien. En ze deerden het niet.

Ook nu nog staat het in den modernen tijd als een bloeiende herinnering aan vroeger dagen.

Doenrade.

J. A. HOENS.